D66 Groningen stelt vragen over privacy in de zorg

groningen-centrum-d66 (1 van 1)D66 wil weten hoe de gemeente Groningen omgaat met gevoelige persoonsgegevens die zij van inwoners krijgt. Doordat gemeenten sinds dit jaar de jeugdzorg en de langdurige zorg uitvoeren krijgen zij steeds vaker toegang tot medische gegevens van inwoners. D66-raadslid Wieke Paulusma heeft hierover bij het Groningse college van B en W schriftelijke vragen ingediend.

Paulusma: “Inwoners van de stad Groningen moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun gegevens. Het is bovendien belangrijk dat ze hun rechten kennen. En ook zorgprofessionals moeten weten waar ze aan toe zijn. Want als je goede zorg wilt leveren is er niets vervelender dan wanneer je geen idee hebt of je bepaalde informatie met anderen mag delen of niet. Het gevolg is bovendien dat al snel te veel of juist te weinig gegevens worden gedeeld. Daar schiet helemaal niemand mee op.”

Signalen dat wetgeving in praktijk niet altijd wordt nageleefd
Vanuit het hele land en ook uit de stad Groningen komen steeds meer signalen dat er nog wel eens wat mis gaat in de manier waarop gemeenten omgaan met privacy in de nieuwe zorgtaken die zij erbij hebben gekregen. Paulusma: “Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van een wijkteam die via een gemeentelijk systeem met één druk op de knop kan zien dat iemand vijf jaar eerder bij de gemeente een beroep heeft gedaan op schuldhulpverlening. Dat weet die medewerker dan al voordat hij de cliënt de hand heeft geschud. Dat mag wettelijk niet en dat wat ons betreft ook heel terecht. Zo’n ervaring kan inwoners bijvoorbeeld huiverig maken om opnieuw bij de gemeente aan te kloppen voor hulp. Dat wil je natuurlijk niet. Wij willen daarom van het college weten hoe de gemeente ervoor zorgt dat de privacyregels ook in de praktijk worden nageleefd. Want dat gaat nou eenmaal niet vanzelf, blijkt steeds opnieuw.”

‘Maak het transparant’
D66 pleit er daarnaast voor dat de gemeente richting inwoners transparanter met gegevens omgaat en hen zelf, als dat kan, ook meer zeggenschap geeft. Paulusma: “Eigenlijk zou het heel normaal moeten zijn: je persoonsgegevens zijn van jou. Dat past ook bij de manier waarop we tegenwoordig omgaan met de zorg. We willen dat inwoners zo veel mogelijk zelf de regie krijgen over de zorg die ze krijgen. Dan is het echt achterhaald als cliënten zelf geen idee hebben welke gegevens bepaalde hulpverleners wel of juist niet kunnen inzien. En dat ze daar zelf ook geen keuzes in kunnen maken. We vragen het college daarom ook, hoe het aankijkt tegen het creëren van die zeggenschap en transparantie in de omgang met medische persoonsgegevens.”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *