De Goudplevier – de oorsprong van Guinness Book of Records

natuur, vogelsDe goudplevier (Pluvialis apricaria) is een vogel uit de familie van plevieren (Charadriidae). De goudplevier heet ook wel Euroaziatische goudplevier omdat er nog twee sterk gelijkende soorten goudplevieren bestaan: de Amerikaanse goudplevier (Pluvialis dominicus) en de Aziatische goudplevier (P. fulva). Het is een vrij grote soort plevier (26 cm), iets kleiner dan de zilverplevier maar duidelijk veel groter dan de bontbekplevier (18 cm).

In broedkleed is de volwassen vogel goudkleurig gespikkeld op de rug en kruin, met een zwarte buik, hals en kop en verder zwart tot aan het oog bij het mannetje. In de winter verdwijnt het zwart en is de buik lichtbruin gestippeld. De zilverplevier heeft in de zomer ook een zwarte onderkant, maar is van boven eerder zilverkleurig dan goudkleurig gestippeld.

Als broedvogel is de goudplevier in de jaren 1930 in Nederland uitgestorven, daarom staat de vogel op de Nederlandse rode lijst.

In Nederland en België zijn goudplevieren het meest in het voorjaar (maart-april) en in het najaar (september-november) te zien. Deze trekvogels broeden ’s zomers in Scandinavië en Rusland.

Als trekvogel gaat het niet slecht met de goudplevier, tussen 1980 en 2006 is er sprake van een lichte toename in getelde aantallen. De vogel staat ook als niet bedreigd op de IUCNlijst, maar valt wel onder het AEWA-verdrag. De Vereniging Natuurmonumenten hoopt dat de vogel terugkeert als broedvogel en daarvoor is zelfs een speciaal plan in uitvoering in Drenthe.

natuur, vogelsDe goudplevier was het onderwerp van discussie tussen de directeuren van de Guinness Brouwerijen aan het begin van de jaren vijftig. Door één van de heren werd beweerd dat deze vogel de snelste ter wereld was. De bestaande naslagwerken gaven echter geen uitsluitsel. Uiteindelijk is hier het Guinness Book of Records uit ontstaan.

Bron: Wikipedia

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *