De jeugd, onze zorg

jannie visscher-1Betrek voortdurend de uitvoerenden in de jeugdzorg bij de beleidsontwikkeling, stel een  crisisteam samen dat direct kan ingrijpen, en versterk de basisvoorzieningen in de wijken om echt aan preventie te kunnen doen. Dat zijn enkele van de aanbevelingen in de notitie De jeugd, onze zorg, die de SP-fractie die 14 maart werden aangeboden aan wethouder Jannie Visscher. De notitie is geschreven op basis van een tiental gesprekken van de SP-fractie met werkers in de jeugdzorg.

Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeenten, die er echter 450 miljoen minder voor krijgen dan het Rijk er nu aan uitgeeft: een korting van 15 procent op het budget. De SP-fractie onderschrijft de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten, maar maakt zich grote zorgen vanwege de bezuinigingen en de haast waarmee de overgang plaatsvindt.

Om zelf een goed beeld te krijgen van de praktijk en om het gemeentebestuur in de goede richting te sturen heeft de fractie de afgelopen weken met een aantal uitvoerend werkers in de jeugdzorg gesproken en daar conclusies uit getrokken.

‘We merkten een grote betrokkenheid van de werkers bij hun jongeren, en vooral veel onzekerheid over de toekomst’, vat SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk samen. ‘Maar ook zien de jeugdzorgwerkers de kansen die de nieuwe opzet biedt om af te komen van de verkokerde werkwijze waarbij iedere organisatie maar over een klein deel van het probleem gaat.’

De SP-notitie besluit met zes aanbevelingen. Naast het meer betrekken van de uitvoerenden, het instellen van een crisisteam in de overgangsperiode en versterking van de basisvoorzieningen zijn dat: breng nauwe verbindingen tot stand tussen jeugdzorg en jongerenwerk, vertrouw meer op de professionaliteit van de werkers en zet in op het terugdringen van de indirecte uren, zodat meer tijd beschikbaar komt voor het belangrijke, echte werk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.