De miljarden vliegen voorbij Stadjerspas alleen voor minima

Overgangsjaar op weg naar webshop

De Stadjerspas is in 2013 alleen nog te koop voor mensen met een minimuminkomen. Dat heeft het college van B&W besloten. In 2012 konden ook 50 plussers met een hoger inkomen dan het minimum de kortingspas aanschaffen. Bovendien kregen mantelzorgers een gratis Stadjerspas. De gemeente Groningen kan echter een boete van het rijk krijgen als dit zo zou blijven. In 2013 volgt onderzoek naar een nieuwe webshop voor mensen met een minimumkomen waarin het aanbod van de Stadjerspas zou kunnen opgaan.

Het geld voor de Stadjerspas komt uit de middelen voor de bijzondere bijstand. Het rijk heeft eerder een aantal maatregelen rondom de bijzondere bijstand aangescherpt. Zo geldt dat mensen met een inkomen boven 110% van de geldende bijstandsnorm niet langer recht hebben op inkomensondersteuning zoals de Stadjerspas. Gemeenten die dit toch doen, voeren buitenwettelijk beleid en lopen het risico op forse boetes. Dit kan in de miljoenen lopen.

Momenteel behoren ook 50 plussers en mantelzorgers tot de doelgroepen van de Stadjerspas. Onder deze groepen zijn eveneens mensen van wie het inkomen boven de 110% van het minimuminkomen uitkomt. Daarom mag de gemeente volgend jaar 50 plussers en mantelzorgers geen Stadjerspas meer verstrekken zonder naar hun inkomen te kijken.

 

De pas is in 2013 alleen nog te koop voor mensen met een minimuminkomen. Mantelzorgers kregen de pas tot nu toe gratis als blijk van waardering voor hun maatschappelijk waardevolle werk. B&W is nog in gesprek met het WMO-platform over de vraag hoe ze mantelzorgers in 2013 op een andere manier kan complimenteren.

 

Het college werkt het idee van een speciale webshop voor mensen met een minimuminkomen nog verder uit. Daarin wil de gemeente vanaf 2014 alle inkomensondersteunende maatregelen op een overzichtelijke manier samenbrengen via één ingang. De gemeente denkt erover om ook het aanbod van de Stadjerspas in deze webshop onder te brengen. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een digitale mantelzorgpas. Die zou dan vanaf 2014 gebruik kunnen maken van dezelfde infrastructuur als de webshop.

B&W informeren de raad per brief over het staande beleid rondom de Stadjerspas dat in 2013 nog grotendeels wordt voortgezet. Hoewel besluitvorming over de Stadjerspas geen specifieke bevoegdheid is van de raad, wil het college de raad zo de gelegenheid geven om eventuele wensen en bedenkingen te uiten.

(bron en foto; Gemeente Groningen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *