De Werkplaats is geopend door wethouder van der Schaaf

Wethouder Roeland van der Schaaf opende vandaag De Werkplaats aan de Duinkerkenstraat, een vernieuwende werkvoorziening.
 De Werkplaats is onderdeel van het project ‘Niemand op de bank’, een vijftal projecten waar de gemeente Groningen een aandeel in heeft. Van der Schaaf: ‘We willen een sluitende aanpak bieden voor jongeren die vanuit het onderwijs doorstromen naar werk. Dit om te voorkomen dat deze jongeren in kwetsbare posities uit beeld raken en kansen mislopen.’ Uniek voor De Werkplaats is de relatief korte maar zeer persoonlijke begeleiding, onder het motto ‘3 leerdoelen in 3 maanden’.

Arbeidsfit
Doel is het voorbereiden van de jongeren in de leeftijd tot 28 jaar vanuit Route Arbeid op bemiddeling naar betaalde (afspraak)banen of dagbesteding. Route arbeid is een methodiek voor jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (PrO/VSO) met uitstroomprofiel Arbeid.

Zij stromen rechtstreeks, met begeleiding, van school naar een (afspraak)baan. In Route Arbeid werken alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe, het UWV, de scholen voor PrO/VSO en MEE samen. Na 3 maanden is de kandidaat ‘arbeidsfit’, gewend aan het arbeidsritme en bekend met werknemersvaardigheden. Uitstroom naar een (afspraak)baan kan binnen verschillende branches. Het totale voorbereidingstraject duurt 3 maanden: na 6 werkweken volgt een tussenevaluatie, na 12 werkweken de eindevaluatie. Naast de 3 leerdoelen wordt er vooral ingezet op wat voor een jongere haalbaar is met de aanwezige kwaliteiten en is maatwerk en begeleiding van groot belang.

Samenwerkingsverband
De Werkplaats is een gezamenlijk initiatief van verschillende instellingen met het doel om zorg, onderwijs en arbeid op elkaar aan te laten sluiten. De partners zijn actief in bovengenoemde velden en willen op basis van synergie de genoemde doelgroep perspectief bieden door een passende voorziening te creëren. Partners in De Werkplaats zijn, naast de gemeente Groningen, zorginstelling Philadelphia, Huis voor de Sport Groningen, Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding, Toentje Groenvoorziening, WerkPro en Move2Work.

Foto’s: Siebrand Wiegman

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *