Dertig kilometerzone verder uitgehold in Paddepoel-Noord

groningen-paddepoel-uranusstraat-dertig kilometer zone-1De busverbinding in Paddepoel-Noord is niet consistent met het karakter van de dertigkilometer zone in dit deel van de wijk Paddepoel. Het is tot nog toe steeds gedoogd, maar met de nieuwe buslijn dwars door Uranusstraat wordt de dertigkilometer zone steeds verder uitgehold.

 

Volgens bewoners is noch de gemeente Groningen als de  Wijkraad gekend in het besluit van het OV-bureau. Een vreemde constatering, omdat de gemeente weliswaar niet over OV gaat, maar wel moet bewaken of een wijk een 30-km-zone is.

  • In het recente verleden is  een voorstel gedaan richting gemeente om het verkeer op de Venuslaan en Plutolaan te vertragen. Met name de Venuslaan is ’s ochtends en ’s avonds vaak deel van een sluiproute naar en van Zernike om de verkeerslichten aan de Zonnelaan te vermijden en daarbij wordt er vaak harder gereden dan de 30 km-grens. Vooral ’s ochtends is dat lastig, omdat dan ook kinderen oversteken richting Bisschop Bekkersschool. Met dit voorstel is in de praktijk niets gedaan.
  • Als dertigkilometer zone wordt Paddepoel-Noord door de gemeente geacht zelfregulerend te zijn voor wat  de maximumsnelheid. In de praktijk zijn de ‘racebanen’ in de Venuslaan en Plutolaan en bepaald niet snelheidbelemmerend, eerder het tegendeel. Vragen richting gemeente/politie of meer zebrapaden zouden kunnen krijgen voor overstekende kinderen en ouderen werden beantwoord met de verwijzing naar de regel dat in dertigkiolometer zones geen zebrapaden horen, omdat deze zones zelfregulerend moeten zijn. Vervolgens werd verwezen dat er op het kruispunt Plutolaan-Venuslaan wel zebrapaden zijn, maar dat kwam volgens de gemeente/politie omdat die er al lagen vanuit de tijd dat Paddepoel-Noord nog geen dertigkilometer zone  was. Inmiddels zijn de Pluto- en Venuslaan opnieuw geasfalteerd en tot ieders  verbazing kwamen de zebrapaden op die plekken toch terug. Prachtig natuurlijk, maar waarom niet op een paar andere plekken op de Venus-en Plutolaan?
  • Veel bewoners snappen heel goed dat als gevolg van de busverbinding de Pluto-, Planeten-, Avondster- en Venuslaan in veel opzichten afwijken van normale dertigkilometer zone situaties. Men koestert daarentegen de verkeersrust in de tussenstraten (Neptunus-, Mars-, Jupiter-, en Uranusstraat), omdat dat in de praktijk de echte dertigkilometer straten zijn, waar kinderen redelijk vrij kunnen spelen. Daarom is het raar, en ongemakkelijk, dat de bus nu ook door één  van die straten rijdt dwars door heel Paddepoel-Noord.
  • Ten slotte is een halteplaats aan de Plutolaan verdwenen. Daar is destijds geïnvesteerd in extra ophoging van instapplaatsen voor ouderen, terwijl de nieuwe haltes die ophoging niet hebben.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *