Directeur MartiniPlaza geschorst vanwege tekorten

steden nederland groningen, centrumMartiniPlaza heeft de gemeente niet tijdig geïnformeerd over een aanzienlijke stijging van het exploitatietekort. Nadat dit aan het licht is gekomen is de Raad van Commissarissen teruggetreden en is de directeur van MartiniPlaza geschorst. De gemeente, die enig aandeelhouder is van MartiniPlaza, wil de komende maanden nauwkeurig onderzoek naar de gang van zaken en naar de financiële situatie.

Terwijl er tot nu toe steeds werd uitgegaan van een verlies van € 306.000, werd vorige week aan de aandeelhouder meegedeeld dat het exploitatietekort van MartiniPlaza voor 2014 nu is begroot op € 989.000. Naar nu blijkt heeft de directeur eind april al een eerste signaal hierover afgegeven aan de Raad van Commissarissen. Maar in het kader van een zorgvuldige toetsing en analyse van de cijfers is ervoor gekozen die informatie toen niet te delen met de aandeelhouder. Ook nadat de cijfers waren geanalyseerd, is besloten om eerst een pakket van maatregelen te ontwerpen.

Het college van B&W is van mening dat de omvang van het geprognosticeerde verlies dusdanig is dat dit, ongeacht welke omstandigheden dan ook, onmiddellijk gemeld had moeten worden. Zeker in het licht van het debat met de gemeenteraad over MartiniPlaza eind mei. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college dat dit debat dan in een ander daglicht was komen te staan en wellicht had kunnen worden opgeschort om na te gaan of en zo ja, welke consequenties de nieuwe cijfers hebben.

Maatregelen
Het college van B&W heeft begrip en respect voor het besluit van de Raad van Commissarissen om terug te treden. In een woensdagochtend gehouden aandeelhoudersvergadering is de directeur van MartiniPlaza schorsing aangezegd.

Vanuit de directie van de gemeente zullen een tijdelijke eenhoofdige Raad van Commissarissen en een interim-directeur worden benoemd. Tevens wordt een tijdelijk extern financieel toezichthouder aangesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *