Diversiteitsprijs Groningen voor IBM Client Innovation

Wethouder Roeland van der Schaaf heeft vrijdag 17 november de Groningse diversiteitsprijs uitgereikt aan het IBM Client Innovation Center. De vakjury prees IBM vanwege de zeer aansprekende wijze waarop zij personeelsleden met verschillende achtergronden laat kennismaken. Martinizorg behaalde een overtuigende tweede plaats. De jury heeft besloten Martinizorg te benoemen als runner-up.

De voertaal op de werkvloer bij IBM is Engels. Hierdoor ontstaat een toegankelijke werkomgeving voor meer dan 200 medewerkers met 30 verschillende nationaliteiten. IBM organiseert regelmatig evenementen waarbij medewerkers elkaar kunnen leren kennen. Deze multiculturele omgeving biedt de mogelijkheid om wereldbepalende innovaties in Groningen te ontwikkelen.

Met de diversiteitsprijs wil Groningen de kracht van diversiteit zichtbaar maken, en werkgevers belonen die zich actief inzetten voor gelijke behandeling van personeel.

De diversiteitsprijs bestaat uit het diversiteitsbeeld en een geldbedrag, waarmee de winnende organisatie een relevante workshop of uitje kan aanbieden aan het personeel. Daarnaast mag de winnende organisatie een jaar lang het diversiteitslogo gebruiken op alle communicatie-uitingen. De prijs is een initiatief van de gemeenteraad. Hiermee wil de raad zo veel mogelijk organisaties inspireren om goede Groningse voorbeelden te volgen, en samen discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden.

 De genomineerden
Diverse Groningse bedrijven hebben zich in het najaar aangemeld voor de diversiteitsprijs. De jury, bestaande uit wethouder van der Schaaf, gemeenteraadslid Glimina Chakor, Sherlock Telgt van Backbone en Sanne Smid van het Discriminatie Meldpunt, heeft vervolgens vier bedrijven genomineerd. Naast IBM zijn dit Martinizorg, het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau (CMZorg) en Reclassering Groningen.

Martinizorg biedt werk aan mensen met een integratieachtergrond binnen alle onderdelen van het bedrijf. Martinizorg heeft bovendien oog voor een goede balans tussen vrouwen en mannen binnen het personeelsbestand. Een voordeel van dit diverse personeelsbestand is dat de medewerkers goed kunnen communiceren met clienten uit verschillende culturen en oog hebben voor de culturele verschillen.

De kracht van CMzorg is de cultuurgerichte aanpak in de begeleiding van zorgclienten. Cliënten worden, indien gewenst, begeleidt door een zorgverlener met dezelfde culturele achtergrond en in de taal die zij wensen. Zowel cliënten als de organisatie ervaart de meerwaarde van deze werkwijze. Het geeft cliënten van CMZorg vertrouwen en zorgt voor een goede relatie tussen cliënt en medewerker.

Reclassering Groningen wil via een actief diversiteitsbeleid een statement maken dat zij staat voor een inclusieve samenleving. De organisatie wil zichzelf omvormen tot een cultuur sensitieve organisatie die streeft naar een divers personeelsbestand. Culturele diversiteit is hiermee de kapstok voor de organisatieontwikkeling. Volgens reclassering Groningen zorg diversiteit ook voor creativiteit in het proces en draagt bij aan herkenbaarheid en verbinding met de inwoners van Groningen.

Foto: Gemeente Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *