Duidelijkheid voor de weggebruiker – Nationale Bewegwijzeringsdienst van start

steden nederland, groningen, paddepoelOp 2 april is de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) gestart. De NBd zorgt voor uniforme bewegwijzering op alle wegen in ons land. Dat geeft de weggebruiker duidelijkheid. In de NBd zijn alle wegbeheerders vertegenwoordigd: Rijkswaterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg en Unie van Waterschappen. Voorheen werden de bewegwijzeringstaken in opdracht van de meeste wegbeheerders uitgevoerd door de ANWB en Stichting Bewegwijzering Nederland/Inkoopbureau Bewegwijzering Nederland. De taken zijn vandaag overgedragen aan de NBd. Het personeel en de database met informatie over wegwijzers en kruispunten zijn overgenomen. Hiermee blijft ruim 120 jaar kennis en ervaring die de ANWB heeft opgebouwd behouden. De NBd is fysiek ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

De NBd en de wegbeheerder

De NBd is van, voor en door de wegbeheerders en werkt dus ook nauw samen met de wegbeheerders. De nieuwe organisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de database, de coördinatie en afstemming tussen de verschillende wegbeheerders en op- en vaststellen van bewegwijzeringplannen. Dat wordt in de wet vastgelegd. Het zijn deze wettelijke taken die zorgen voor samenhang, continuïteit en uniformiteit in de bewegwijzering. De NBd kan ook de niet-wettelijke taken, zoals inkoop, plaatsing en beheer en onderhoud, voor de wegbeheerders verzorgen.

Wat merkt de weggebruiker ervan?

Omdat de taken nu door verschillende partijen werden uitgevoerd, dreigde versnippering. Deze gezamenlijke aanpak van de wegbeheerders, voorkomt die versnippering. Uniformiteit in uitvoering en plaatsing verhoogt de herkenbaarheid voor de weggebruiker. Een sluitend systeem van verwijzingen zonder hiaten voorkomt zoekgedrag. Beide aspecten beïnvloeden het verkeersgedrag in positieve zin.

De Nbd nu en in de toekomst

De verantwoordelijkheid voor bewegwijzering is in de Wegenverkeerswet vastgelegd. Voor het onderbrengen van de wettelijke taken bij de NBd moet deze wet worden aangepast. Tot begin 2015 de wet van kracht wordt, maken wegbeheerders op vrijwillige basis gebruik van de NBd.

Lees voor meer informatie de Corporate Brochure NBd (PDF, 300 Kb) of ga naar de website van de bewegwijzeringsdienst

Bron: Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *