Duitsland – Lübeck

Lübeck is een stad aan de monding van de Trave in Sleeswijk-Holstein. De historische binnenstad met haar vele monumenten is een grote toeristische trekpleister. Een mooie tussenstop (zo’n 350 kilometer vanaf Groningen) alvorens af te reizen naar Denemarken. De vestingstad bezit nog twee van de drie stadspoorten en resten van de stadsmuur.

Holstentor

Het Holstentor (“Holstein-Tor”) is wel het bekendste en belangrijkste overgebleven stadspoort uit de laten middeleeuwen van Duitsland. Dit laat-gotische bouwwerk bestaat uit twee torens met een toegangspoort ertussen en werd in de 15e eeuw gebouwd.  Tegenwoordig is de poort een museum. Sinds 1987 staat de poort op de Werelderfgoedlijst van UNESCO

Eens lag het als een bruggenhoofd voor de stad en stonden er hier dertig kanonnen welke nooit een schot gelost hebben.. De inschrift “CONCORDIA DOMI FORIS PAX” betekend zoiets als “binnen eendracht buitenvrede” 

Aan de kant van de stad bevinden zich de letters “S.P.Q.L.” is de latijnse afkorting voor de woorden SENATUS POPULUSQUE LUBECENSIS – Senat und Volk von Lübec

De Burgtor 

De Burgtor is een van de twee overgebleven toegangspoorten tot de Duitse hanzestad Lübeck.Dit laat-gotische bouwwerk bestaat uit een toren met een toegangspoort er in en werd in 1444 gebouwd. Het barok helmachtig dak werd er in 1685 bovenop gebouwd.

De Salzspeicher

Dit zijn een groep pakhuizen op de Lübecker Obertrave direct naast de Holstenpoort . Ze werden gebouwd in de baksteenrenaissance en baksteenbarokstijl. In de pakhuizen werden later ook stof, graan en hout opgeslagen. In het Derde Rijk werd een van de pakhuizen omgebouwd tot een woning voor de Hitler Jugend. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt door een textielwarenhuis, dat na het bombardement op het oorspronkelijke pand in 1942 naar een van de zoutmagazijnen verhuisde en daar zijn bedrijf verliet.  

Kerken\kathedralen

In Lübeck staan drie prachtige kerken/kathedralen, De Dom, Sint Marienkerk en de Sint Petri.

De Dom van Lübeck

De bekendste kathedraal van Lübeck is de Dom. Deze Dom heeft een lengte van meer dan 130 meter en is één van de langste baksteenkerken. De kathedraal van Lübeck is het oudste monument in de stad. Sinds 1477 kun je een gigantisch kruisbeeld (17 meter) van de Duitse schilder en beeldhouwer Bernt Notke bewonderen .

Het hoofdaltaar van Hans Memling is ontmanteld en is nu te zien in het Saint-Annenmuseum.

De kathedraal had te lijden onder de bombardementen op de stad in 1942, waardoor de gewelven instortten. De renovatie dateert pas uit 1960 en kostte meer dan dertien miljoen Duitse mark (ongeveer 6,5 miljoen euro)

Sint Marien

De Marienkirche (Mariakerk) is een grote kerk van kathedraalachtige proporties. De bouw begon rond 1250 en werd in 1351 afgesloten met de voltooiing van de twee westtorens, die een dubbeltorenfront vormen.

De Marienkirche is gebouwd op initiatief van de burgerij van Lübeck, die in strijd gewikkeld was met de bisschop van het bisdom Lübeck. Zij moest de dom van Lübeck in grootte en rijkdom overtreffen en diende als symbool van de rijkdom en macht van de kooplieden van Lübeck, de belangrijkste hanzestad. De kerk is de op twee na grootste van Duitsland. De torens zijn de hoogste bewaard gebleven torens in Europa van voor 1400 en zijn uitgevoerd met een achtkantige spits tussen vier topgevels.

Voor de kerk is een duivel te vinden. De duivel kwam tijdens de bouw langs en vroeg wat er gebouwd werd. Een herberg werd er gezegd om hem niet kwaad te maken. Dat leek hem wel wat. Toen het gebouw een kerk bleek te zijn, werd hij woedend. Hij wilde een grote steen naar de kerk gooien. “Niet doen!” riepen de Lübeckers. “Naast de kerk wordt een herberg gebouwd!” De duivel liet de steen vallen  en ging er op zitten………en daar zit hij dus nog steeds.

Een prachtige Duitse stad welke terecht op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat en volledige monumentenzorg heeft. Een bruisende stad door water omsloten. Lübeck, ook wel de koningin van de Hanzesteden genoemd. Lübeck heeft ons verrast!

Alle foto’s van Lübeck: klik hier

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *