Eenduidig natuurbeheer voor Waddenzee

natuur, zeeenHet UNESCO Werelderfgoed Waddenzee staat onder grote druk meldt Staatsbosbeheer. Dat blijkt ook uit het vanochtend verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting’. De situatie is wat de samenwerkende natuurorganisaties betreft zorgwekkend.

De achteruitgang van de biodiversiteit is niet gestopt; zie de recente berichten over mosselbanken en broedvogels. Goed en eenduidig natuurbeheer is noodzakelijk om verder herstel van de Waddenzee mogelijk te maken.

Eén beheerplan

De Waddenzee is een groot, samenhangend gebied, dat nu in stukjes beheerd wordt. De natuurorganisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Groninger Landschap delen de conclusie dat er gewerkt moet gaan worden met één beheerplan om het doel van een rijke Waddenzee te halen. Er is veel aandacht voor investeren in de Waddenregio bijvoorbeeld via het Waddenfonds, maar de aandacht voor goed beheer van het Werelderfgoed blijft helaas nog te veel achter.

Bron: Staatsbosbeheer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *