Eerste projecten Fietsstrategie Groningen van start

groningen-selwerd-eikenlaan-oversteek-1De gemeente begint in januari met de uitwerking en uitvoering van de eerste vier projecten die voortkomen uit de Fietsstrategie Groningen 2015-2025. Het gaat om het verbeteren en doortrekken van de Slimme Routes naar het Hoofdstation. Ook gaat het fietspad Midscheeps op de schop en krijgt de Helperzoom een vrijliggend fietspad. De Korreweg wordt gedeeltelijk ingericht als fietsstraat.

Met de Fietsstrategie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma is de komende jaren 85 miljoen euro beschikbaar van gemeente, provincie en Rijk voor het aanpakken van fietsroutes en het verbeteren van fietscomfort. Met het groeiend aantal inwoners van de stad, neemt ook het aantal fietsers toe. Het wordt steeds drukker terwijl de beschikbare ruimte hetzelfde blijft. De Fietsstrategie speelt hier op in.

Om de genoemde vier projecten in januari op te kunnen starten, vraagt het college van B&W nu aan de raad om uit het investeringsprogramma 3,1 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Slimme Route
In 2013 kwamen er twee alternatieve fietsroutes van en naar Zernike Campus, de zogeheten Slimme Routes. Deze alternatieve fietsroutes, via het Jaagpad en door Park Selwerd, zijn sneller omdat verkeerslichten ontbreken. Met het verder doortrekken van deze Slimme Routes naar het Hoofdstation wil de gemeente studenten verleiden voor de fiets te kiezen in plaats van de bus.
Midscheeps
De gemeente verbetert ook het fietspad Midscheeps door de wijk Lewenborg. Dit fietspad sluit in de toekomst aan op de nieuwe Fietsroute Plus, die via de Stadsweg van Groningen naar Ten Boer gaat. Door deze nieuwe Slimme Route kunnen fietsers de verkeerslichten langs de N360 en de Rijksweg vermijden.
Helperzoom

Langs de Helperzoom komt een fietspad in twee richtingen. Fietsers krijgen op dit nieuwe fietspad overal voorrang op het autoverkeer. Naast het fietscomfort moet dit fietspad ook de verkeersveiligheid verhogen. Daarnaast is het nieuwe fietspad een belangrijke schakel in de toekomstige Fietsroute Plus Groningen-Haren.
Korreweg
De Korreweg wordt mogelijk heringericht als fietsstraat. Ook dit gebeurt om het fietscomfort én de veiligheid te vergroten. Het autoverkeer zal na de herinrichting min of meer ‘te gast’ zijn op de Korreweg. De gemeente neemt ook extra maatregelen op de kruispunten. Ze bekijkt of op het kruispunt J.C. Kapteynlaan een fietsrotonde mogelijk is. Als eerste pakt de gemeente het deel van de Korreweg tussen de Nieuwe Ebbingestraat en de J.C. Kapteynlaan aan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.