Expertsessie gemeenteraad over kerntaken

politiek, politieke avond paddepoel selwerd tuinwijkWoensdag 8 januari houdt de gemeenteraad een expertsessie over de zogenaamde kerntaken. Om 16:30 laat de raad zich voorlichten door de heer A.J. Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. Deze zal een college verzorgen over het thema ‘De veranderende rol van overheid, burger en markt’. Daarna volgen er twee workshoprondes voor de raadsleden.

Doordat de maatschappij verandert, verandert ook de rol van de overheid. Inwoners ‘maken’ steeds meer zelf de stad, waarbij de overheid faciliteert. Dat heeft gevolgen voor de taken die de gemeente uitvoert; welke taken blijft zij uitvoeren en welke kunnen (in groeiende mate) overgelaten worden aan de samenleving? En wat is de rol van de gemeenteraad in dit proces?

De bijeenkomst op 8 januari is een aanloop naar een politiek debat over dit onderwerp in de raadsvergadering van 29 januari. Besluitvorming zal dan nog niet plaatsvinden, die wordt aan de nieuwe raad na de verkiezingen in maart overgelaten. Fracties kunnen wel alvast politieke statements over dit thema maken richting de verkiezingen. Ook is het de bedoeling dat de raad een advies formuleert voor de nieuwe raad over het te volgen proces (bijvoorbeeld inzake het betrekken van burgers en organisaties).

De lezing van dhr. A.J. Kruiter en de afsluiting van de bijeenkomst om 18:30 zijn openbaar en vinden plaats in de nieuwe raadzaal van het Stadhuis. Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad vindt u het volledige programma en zijn de plenaire gedeelten van de bijeenkomst ook live te volgen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *