Extra tijd aanvragen buurtactiviteit Koninginnedag 2013

koninginnedag 2012 park selwerd (5 van 9)Inwoners van Groningen die nog een kleinschalig evenement willen organiseren op Koninginnedag kunnen tot uiterlijk 11 maart 2013 een aanvraag hiervoor indienen. Het college van B&W heeft besloten dat er éénmalig voor wijken buiten de binnenstad alsnog de mogelijkheid is een aanvraag in te dienen.

Deze uitzondering wordt gemaakt door het bijzondere karakter van Koninginnedag dit jaar in verband met de troonswisseling. Voor veel Stadjers kan dat aanleiding zijn om leuke nieuwe activiteiten in de buurt te organiseren.

De termijn die normaal gesproken geldt voor evenementenaanvragen voor Koninginnedag is al verstreken. Het is alleen mogelijk om een aanvraag in te dienen voor Koninginnedag 2013 (30 april 2013). Alleen kleinschalige evenementenaanvragen voor buurtactiviteiten worden in behandeling genomen, zoals buurtfeesten of rommelmarkten. Grotere evenementen kunnen in het kader van openbare orde en veiligheid niet meer worden gehonoreerd.

De volledige aanvragen moeten uiterlijk 11 maart 2013 (datum  poststempel) zijn ingediend bij het Centraal Meldpunt Evenementen van de gemeente, zodat er nog tijdig een besluit op mogelijk is. Alle aanvragen voor nieuwe initiatieven op Koninginnedag 2013 worden beoordeeld op haalbaarheid, onder andere in het kader van openbare orde en veiligheid (bijvoorbeeld in verband met de benodigde inzet van de hulpdiensten). Voor alle evenementen is een vergunning vereist.

Meer informatie over het aanvragen staat op de website www.groningen.nl/evenementen Voor vragen kunnen mensen bellen met het Centraal Meldpunt: 050 367 11 55.

Bron: Gemeente Groningen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *