Fietspaaltjes spoortunnel Kerklaan worden verwijderd

steden nederland, groningen, oranje- en plantsoenwijkOnder de spoortunnel aan het eind van de Kerklaan staan een aantal paaltjes op het fietspad. Deze zijn bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan.  De de gemeente Groningen gaat deze paaltjes verwijderen.

Even ten zuiden van het tunneltje is al een anti-auto maatregel aangebracht en daarbij is de Dierenriemstraat heringericht.

De noodzaak voor de palen ontbreekt daardoor en in plaats van de palen beter aan te geven gaat de gemeente Groningen de palen verwijderen. Dit is geheel in lijn met nieuwe landelijke adviezen: uit een onlangs verschenen rapport over eenzijdige ongevallen met fietsers blijkt dat er vaker dan gedacht tegen dergelijke paaltjes wordt gefietst. Vaak met (blijvend) letsel tot gevolg. In het rapport wordt dringend geadviseerd dergelijke palen weg te laten.

Over deze drie palen heeft de gemeente Groningen overigens ook klachten gekregen. De paaltjes zijn nu niet goed aangegeven: de uitvoering voldoet niet meer aan de richtlijnen, het ontbreekt bijvoorbeeld aan inleidende wegmarkering.

De inrichting spreekt voor zich en mocht er toch veel sluipverkeer ontstaan dan volgt in eerste instantie handhaving en in tweede instantie een ontwerp conform de nieuwe richtlijnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *