Frank R. opgepakt voor grooming en ontucht jonge meisjes

politiePolitie en Openbaar Ministerie in Noord-Nederland doen onderzoek naar een 48-jarige man uit Cuijk, die ervan wordt verdacht ongeveer 300 meisjes uit het hele land via internet te hebben verleid tot het verrichten van seksuele handelingen met zichzelf voor de webcam. In enkele gevallen kwam het ook tot fysieke seksueel contact (grooming).

Bij de huiszoeking in Cuijk zijn circa 26.000 filmpjes en 144.000 foto’s gevonden van zo’n 300 slachtoffers en zijn inmiddels zijn 65 van de 300 meisjes geidentificeerd.

Er is sprake van grooming wanneer een volwassene via internet kinderen onder de 16 jaar benadert en met hen contact legt met als uiteindelijk doel het mogelijk maken van seksueel contact. Grooming is sinds 1 januari 2010 strafbaar gesteld.

Verdenking

De 48-jarige man is op 19 mei 2013 aangehouden op verdenking van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Gedurende het onderzoek zijn daar verdenkingen van het bezit van kinderporno, het plegen van ontucht en verleiding van minderjarige meisjes via het internet, bijgekomen. Drie meisjes deden inmiddels aangifte van grooming en ontucht.

Uit onderzoek blijkt dat hij mogelijk gedurende acht jaar ongeveer 300 meisjes via internet, met name chatboxen, heeft benaderd met seksueel getinte verzoeken. Hij beschikte over verschillende e-mail accounts en zou gebruik hebben gemaakt van andere identiteiten/nicknames. Hij haalde de meisjes over om seksuele handelingen met zichzelf te verrichten voor de webcam. Van deze handelingen vervaardigde hij beeldmateriaal. In 11 gevallen maakte hij ook fysieke afspraken met meisjes. Van de drie meisjes die aangifte hebben gedaan is bekend dat het fysieke contact plaatsvond in de woning van verdachte. Ook van het fysieke seksueel contact zijn beeldopnames gemaakt. Er is tot op heden in het onderzoek niet gebleken dat de man deze beelden en filmpjes verspreidde. Inmiddels zijn de andere acht meisjes benaderd door de politie. Het is op dit moment nog niet bekend of zij aangifte gaan doen.

Onderzoek

Politie Noord-Nederland kwam de man uit Cuijk op het spoor nadat de politie de publiciteit had gezocht in een vermissingszaak. Het meisje werd na een tip van een getuige bij de verdachte in de auto aangetroffen. Daarop is de verdachte aangehouden. In eerste instantie voor onttrekken aan het ouderlijk gezag. Later kwamen daar de verdenkingen van het plegen van ontucht, het bezitten van kinderporno en grooming bij. Na zijn aanhouding heeft de politie de computers, een mobiele telefoon en andere gegevensdragers van de verdachte in beslag genomen. De recherche trof op zijn computers beeldmateriaal aan in de vorm van filmpjes en foto’s waarop te zien is dat minderjarige meisjes seksuele handelingen met zichzelf pleegden. Zo werden ruim 26.000 filmpjes en 144.000 afbeeldingen en een grote hoeveelheid chatgesprekken gevonden. Inmiddels zijn zo goed als alle beelden en filmpjes bekeken. Gebleken is dat niet alle foto’s en filmpjes goede identificatiekenmerken bevatten. De zedenrecherche van de politie Eenheid Noord-Nederland heeft tot nu toe 65 meisjes kunnen identificeren. Dit aantal kan nog oplopen omdat het identificatieproces nog loopt.

De meisjes die de verdachte via internet benaderde hebben de leeftijd van 10 tot 17 jaar en wonen verspreid door het hele land. Daarom wordt de Eenheid Noord-Nederland ondersteund door zedenrechercheurs van verschillende andere politie-eenheden. De zedenrechercheurs gaan de komende periode bekijken hoe het benaderen van deze meisjes verder vorm gaat krijgen. Het aantal aangiftes kan dus nog oplopen. Uit het onderzoek is gebleken dat de man alleen handelde.

Strafproces

Op 20 augustus heeft de rechtbank locatie Assen de zaak, tijdens een pro-forma behandeling, aangehouden voor maximaal 3 maanden. Het onderzoek is nog in volle gang, waardoor nog geen datum voor de inhoudelijke behandeling bekend is. De verdachte zit nog vast.

Grooming

Er is sprake van grooming (online kinderlokken) wanneer een volwassene via internet kinderen onder de 16 jaar benadert en met hen contact legt met als uiteindelijk doel het mogelijk maken van seksueel contact. Groomers doen zich vaak voor als iemand van dezelfde leeftijd, om zo het vertrouwen van jongeren te winnen. Grooming is met ingang van 2010 strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, art. 248e.

Preventie

Veel tieners hebben seksuele ervaringen via internet; dat is de nieuwe realiteit. Het is daarom belangrijk dat tieners worden geïnformeerd over ‘grooming’ en andere risico’s van internet. Voor informatie over grooming en tips hoe het te voorkomen, kunnen jongeren terecht op www.vraaghetdepolitie.nl.

Ouders en scholen kunnen informatie vinden via www.ouders.nl en vragen stellen via www.mediaopvoeding.nl. Heeft u vragen over slachtofferhulp of maakt u zich zorgen over het internetgedrag van uw kind dan kunt u bellen met Slachtofferhulp Nederland 0900-0101.Voor vragen over het doen van aangifte van grooming, bel met de politie op 0900-8844.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *