Frans Jaspers nieuwe voorzitter SER Noord-Nederland

frans jaspersSER Noord-Nederland heeft vandaag unaniem ingestemd met de voordracht van de heer drs. Fr.C.A. Jaspers tot nieuwe voorzitter van SER Noord-Nederland. Hij volgt daarmee de heer Prof. Dr. G.J.E.M. Sanders op die op 1 mei jl. afscheid nam aan het einde van zijn tweede termijn.

 

“Noord-Nederland kent een aantal grote sociaal-economische uitdagingen.

Juist als platform waar partijen bij elkaar komen, kan SER Noord-Nederland, de basis vormen waar overheden, kennisinstellingen en sociale partners elkaar vinden. Frans Jaspers heeft in het verleden laten zien dat hij in staat is al die partijen te binden en daarbij oplossingsgericht met nieuwe ideeën te komen. De keuze voor Frans Jaspers is er een gericht op een heldere en stevige koers naar de toekomst.” Aldus Arnoud Hoogsteen, vicevoorzitter van SER Noord-Nederland.

Frans Jaspers is eerder dit jaar teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur van het UMCG. Daarnaast was hij nauw betrokken bij het ontstaan van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Op dit moment is hij nog steeds werkzaam voor het UMCG waar vanuit hij betrokken is bij de begeleiding en promotie van het programma ‘Healthy Ageing’ en bij de bestuurlijke planontwikkeling van de protonenfaciliteit. Daarnaast bekleedt Jaspers verschillende maatschappelijke functies op het gebied van wetenschap en economie. Zo is hij onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde NV en voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Nederlands Instituut voor de Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

De voorzitter van SER Noord-Nederland wordt afwisselend voorgedragen door werkgevers- en werknemersorganisaties voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Ditmaal was de voordracht aan de werknemersorganisaties. Het Dagelijks Bestuur van het SNN benoemt de voorzitter op voordracht van SER Noord-Nederland. Dit zal op 15 oktober a.s. tijdens de reguliere vergadering van het DB SNN gebeuren. De heer Jaspers zal ook met ingang van die datum als voorzitter in functie treden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *