Friesland Oosterwolde | Vispassage

Water, natuur en vissen hebben de ruimte in Oosterwolde

In het landschap ten oosten van Oosterwolde in de provincie Friesland  heeft het Wetterskip Fryslan de rivieren Boven Tjonger en Grootdiep in Ooststellingwerf uitgebaggerd en breder gemaakt. Vanaf het Liefdesbrugje een mooi uitzicht op het Grootdiep vlakbij Oosterwolde waar een vispassages is aangelegd.

In de rivier boven Oosterwolde zijn drie van de vier huidige stuwen verwijderd en vervangen door vijf vispassages. Dit maakt het mogelijk dat vissen in de loop van maart onbelemmerd door kunnen zwemmen. Volgens het Wettterskip ontstaat er sinds afgelopen winter in Ooststellingwerf een landschap vol biodiversiteit en afwisseling, met een rijk en gevarieerd waterleven. ‘Met de verbreding van de Boven Tjonger en het Grootdiep en de aanleg van de vispassages is de ecologische waterkwaliteit verbeterd. Om het jaar blijft er een strook waterplanten aan één zijde van de verbrede vaart staan.’

Kwaliteit bewaken

De rivier de Tjonger heeft drie bovenlopen: de Boven Tjonger en het Grootdiep ten noorden van Oosterwolde en het Kleindiep ten zuiden ervan. De aanpak van zo’n 11,5 kilometer Grootdiep en Boven Tjonger is onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water, die is opgesteld om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te bewaken. Het project is medegefinancierd door de Europese Unie. Zo ontstaat ook extra waterbergingsruimte, zodat het gebied beter beschermd is tegen overstromingen in perioden van hevige regenval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *