Gaswinning veranderd in nachtmerrie | Aardbeving 3.4 in Westerwijtwerd

Vanmorgen rond 06.00, is Groningen getroffen door de op één na zwaarste aardbeving die het KNMI ooit heeft gemeten.  met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Het epicentrum met een kracht van 3,4 lag bij Westerwijtwerd, een dorp 6,5 kilometer ten westen van Loppersum. De beving komt in de top 3 van zwaarste bevingen in Groningen gemeten en werd op vele plekken in de provincie en stad gevoeld.

Premier Rutte noemde de beving in het tv-programma Goedemorgen Nederland “verschrikkelijk”. Hij zei te hopen dat de schade meevalt. Volgens Rutte was iedereen in de jaren vijftig nog heel optimistisch over de gaswinning, maar is het nu “veranderd in een nachtmerrie”.

De schrik zit er goed in. Menigeen werd trillend wakker en velen moesten de zoveelste beving ervaren. De commissaris van de Koning René Paas laat weten dat deze beving in één klap duidelijk maakt  dat Groningen nog niet veilig is. Voor velen in Groningen is het duidelijk dat de gaswinning in onze Provincie zo snel mogelijk moet stoppen en dat de afhandeling van aardbevingsschade ruimhartig moet worden opgepakt.

Fotograaf Jan Hendrik van der Veen nam een kijkje in Westerwijtwerd waar de vlaggen vandaag half stok hingen. Tekst gaat door onder de foto’s

De bekende omroepen waren aanwezig om verslag te doen van weer een ramp in Groningen. Burgemeester Hans Engels van de gemeente Loppersum wil dat de versterking van huizen sneller wordt opgepakt. “Er is hier sprake van een crisis. Je ziet geen rookpluimen, geen vuur en geen slachtoffers op de grond, maar we hebben hier een crisis”, zegt hij.

De politiek in Den Haag moet nu heel snel actie ondernemen, vindt de burgemeester, want er is veel onrust bij inwoners. “Den Haag wacht te lang op nieuwe beoordelingen, computermodellen, nieuwe inspecties en nieuwe adviezen. Ik zie nog geen enkel busje rijden om de huizen hier veilig te maken.”

Boeren in actie

Boeren hadden zich nabij Middelstum verzameld met hun trekkers in een weiland waar een cirkel was gevormd om zo het epicentrum uit te beelden. Zij laten weten de stress goed zat te zijn. Het moet afgelopen zijn. Tekst gaat door onder de foto’s

Gezamenlijke verklaring van de betrokken Groninger burgemeesters

Aardbeving Westerwijtwerd legt pijn Groningers bloot

Boosheid, stress, verdriet en gelatenheid onder de Groningers. De impact van de aardbeving van vanmorgen in Westerwijtwerd op onze inwoners, toont weer eens dat de gaswinning in Groningen een crisis is. Deze aardbeving is in groot deel van de provincie gevoeld en legt de pijn van de Groningers weer eens bloot. De Groningse bestuurders horen dit van hun inwoners en lezen het op social media. Zij blijven het belangrijk vinden dat hun inwoners hier net zo veilig wonen als elders in Nederland en willen dat er tempo wordt gemaakt met het veilig maken van huizen.

Bezoek
Als de ministers Wiebes (Economische Zaken) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar Groningen komen grijpen de bestuurders dat moment aan om hen duidelijk te maken dat alle versterkingsadviezen die er nu liggen, zonder herbeoordeling uitgevoerd moeten worden. En om een begin te maken met de noodzakelijke versnelling van de versterking. Daarnaast wijzen de bestuurders minister Wiebes op het belang van het advies van de regio over de gaswinning voor het komend gasjaar, waarin voorgesteld wordt om minder te winnen dan dat minister nu voorstelt.

Inwoners kunnen terecht hun gemeente
Het is mogelijk dat inwoners zorg nodig hebben of hun verhaal willen doen over de gevolgen de aardbeving. Hen wordt geadviseerd contact op te nemen met hun gemeente via bijvoorbeeld het Klant Contact Centrum. Schade aan woningen of andere gebouwen kunnen inwoners melden bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *