Geen vogels, geen bijen; Natuur dupe Europese bezuinigingen

Natuur dupe van Europese bezuinigingen

De grote Nederlandse natuurorganisaties hebben vandaag een brandbrief aan premier Rutte gestuurd. De premier zal deze week aanwezig zijn op de EU-top over de begroting voor de periode 2014-2020. In de huidige voorstellen die op tafel liggen wordt er maar liefst een kwart bezuinigd op plattelandsontwikkeling. Dat is de pot waaruit onder meer het natuur- en landschapsbeheer van betaald wordt. Deze week verschijnt ook de Vogelbalans 2012 waarin schokkende cijfers worden gepresenteerd: maar liefst 75 procent van de Nederlandse broedvogels op het platteland is verdwenen.

De grote Nederlandse natuurorganisaties (Wereldnatuurfonds, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Nederland, MilieudefensieNatuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland hebben een brandbrief aan premier Rutte gestuurd, omdat ze zich grote zorgen maken over de voorstellen voor het budget voor Plattelandsontwikkeling. Als de lidstaten hiertoe besluiten resulteert dit in een bezuiniging van een kwart van het budget, wat een enorme druk legt op het behoud van natuur en landschap op het platteland. Plattelandsontwikkeling is onontbeerlijk om het boerenland leefbaar te houden voor mens en natuur.

Het nieuws valt samen met de publicatie van de Vogelbalans 2012. Daarin staan schokkende cijfers over de natuur in het boerenland. Uit de laatste tellingen van Sovon Vogelonderzoek blijkt dat sinds 1960 maar liefst 75 procent van de broedvogels op het platteland is verdwenen. Soorten als de veldleeuwerik (-96%) en patrijs (-93%) staan op het punt van verdwijnen. In andere delen van Europa gaat het niet veel beter met de natuur op het platteland. De afbraak van de boerennatuur is een direct gevolg van de intensivering van de landbouw, die mede gestimuleerd is door het Europese landbouwbeleid. Als de laatste strohalmen voor vogels op het platteland in de vorm van agrarisch natuurbeheer (akkerrandenbeheer, winterveldjes, braakliggend land, hagen) nu ook nog worden wegbezuinigd, zijn deze vogelsoorten ten dode opgeschreven.

De natuurorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat het geld wordt weggehaald bij maatregelen die het platteland juist een duurzame impuls geven en leefbaarder maken. De organisaties vinden dat er bezuinigd zou moeten worden op subsidies met negatieve milieueffecten en op uitgaven die negatieve gevolgen hebben voor de Europese economie en burgers. Dus geen blanco cheques meer voor de intensieve landbouw, maar investeren in landbouw die goed is voor mens en natuur!

(bron: Vogelbescherming)
Foto’s: Fred van Maurik

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *