Gemeente en scholen werken aan slimme, fitte en gezonde kinderen

Gemeente en scholen werken samen aan slimme, fitte en gezonde kinderen
steden nederland groningen, selwerd

De gemeente Groningen en de schoolbesturen hebben vanmiddag  op donderdag 5 september. het convenant getekend  ‘Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond’. In dit convenant hebben de partijen afspraken gemaakt over het meer en veelzijdiger laten bewegen van kinderen in de basisschoolleeftijd.

De deelnemende scholen zijn:
Drs. T. Wagenaar                  namens Openbaar Onderwijs Groep Groningen
Dhr. W. Moes                         namens Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen
Dhr. D.L. Debets                    namens Katholieke Onderwijscentrale
Dhr. I.J. Rozema                    namens GBS Rehoboth, Hoogkerk
Dhr. D. Ishta                          namens Gemeente Groningen

Naast het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en het buitenschools sport- en beweegaanbod worden er in de stad diverse proefprojecten gestart in de wijken Lewenborg, Hoogkerk en Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. Alle foto’s van vanmiddag: klik hier

Sportwethouder Dig Istha juicht het initiatief toe: “We hebben de ambitie uitgesproken om de bewegingsarmoede in de stad terug te dringen en samen met de schoolbesturen te werken aan slimme, fitte en gezonde kinderen in stad. Er komen meer sportleraren en we zorgen ervoor dat het sporten tijdens en na schooltijd beter op elkaar afgestemd wordt. Met deze nieuwe werkwijze krijgt het bewegingsonderwijs in Groningen een belangrijke impuls en is het doel om meer kinderen op een gezonde en leuke manier ín beweging krijgen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *