Gemeente Groningen neemt lokaal voortouw in aanpak aardbevingen

B&W: gaswinning teruggaslocatie-1draaien bij meer aardbevingsrisico.

Het gemeentebestuur werkt er hard aan om de belangen van de stad en zijn inwoners wat betreft de aardbevingsrisico’s op tal van fronten veilig te stellen. B&W staat een zelfbewuste en daadkrachtige aanpak voor richting het Rijk en de NAM. De minister van Economische Zaken heeft recent gevraagd om een versnelde oplevering van het onderzoek naar de seismische dreiging van het Eemskanaalcluster. Mocht hieruit naar voren komen dat de risico’s voor de stad toenemen, dan is er voor het gemeentebestuur maar één conclusie: de gaswinning moet worden teruggedraaid.

Het gaat B&W om het gezamenlijk welzijn en de kwaliteit van wonen, leven en werken in de gemeente Groningen. De recente beving aan de rand van de stad vraagt om een krachtige benadering daarvan. Via bestuurlijk overleg op alle niveaus, via aanpassingen in de eigen organisatie, via kennisoptimalisatie en goede communicatie met bewoners willen B&W vorm geven aan die primaire verantwoordelijkheid: een veilige stad.

De komende tijd zal – in samenspraak met de Veiligheidsregio – het contact worden gezocht met Stadjers, ondernemers en instellingen. De gemeente onderzoekt tevens het versterken van bestaande gebouwen en nieuwe gebouwen. Wat zijn risicovolle plekken en hoe kunnen we hier zo goed en snel mogelijk de veiligheid verbeteren? De gemeente neemt op dit moment een aantal exemplarische bouwwerken (hoogbouw, monumenten, scholen, kantoren etc) onder de loep. Ook neemt de gemeente tevens het voortouw om samen met de grote kennis- en zorginstellingen en woningcorporaties een strategie te ontwikkelen voor het herstel van schade, het versterken en waardevermeerdering van woningen en gebouwen.

Daarbij is er aandacht voor een eerlijke en snelle schadeafhandeling en vergoeding van de kosten door de veroorzaker. Verder is een juiste organisatie van aardbevings­bestendig (ver-)bouwen van belang. Met de minister van Economische Zaken is afgesproken dat de gemeente Groningen betrokken wordt bij de ontwikkeling en toepassing van de aanstaande NPR-richtlijn (dat zijn regels die straks van toepassing zijn bij het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige bouwconstructies bij bevingen als gevolg van gaswinning). Binnenkort volgt eveneens overleg met Den Haag over de (vergoeding van de) totale financiële schade bij nieuwbouwprojecten. Het zal gaan om zeer aanzienlijke bedragen; niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw. De gemeente Groningen hecht er overigens aan dat het belang van regionale samenwerking en eendracht in het aardbevingsdossier niet uit het oog wordt verloren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *