Gemeenteraad in gesprek over opbrengsten Let’s Gro

groningen-centrum-let's gro-8De gemeenteraad komt dinsdag 28 januari bijeen voor een speciale raadsbijeenkomst op locatie. Vanaf 20:00 gaan de raadsleden aan de Poelestraat 2, de Let’s Gro headquarters, in gesprek over de opbrengsten van het inspiratiefestival.

De raad zal met de Let’s Gro organisatie praten over trends, thema’s, rolopvattingen, dilemma’s etc. die het festival bloot heeft gelegd. Vragen daarbij zijn wat de opbrengsten kunnen betekenen voor de stad, maar ook voor de (kern)taken van de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst zal een korte documentaire over Let’s Gro in première gaan. Ook zullen er een aantal initiatiefnemers door presentator Bram Douwes worden bevraagd en krijgt het publiek de gelegenheid mee te praten.

In november 2013 werd op initiatief van de gemeente het tweedaagse Let’s Gro festival gehouden. Het festival functioneerde als een stadsdebat door en voor Stadjers, over de toekomst van Groningen. De stad stelde verschillende locaties beschikbaar waar organisatoren van goede initiatieven in Groningen hun idee of project konden presenteren. Dit leverde uiteindelijk meer dan 80 programmaonderdelen en 5500 bezoekers op.

De bijeenkomst is openbaar en live volgen via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad. Via deze link, vindt u onder ‘kalender’ ook de uitnodigingsbrief voor de raad met daarin een terug- en vooruitblik op het festival

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *