Gemeenteraad over Zuidelijke Ringweg en Voorjaarsbrief

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Vandaag, woensdag 25 juni, is er een extra lange vergadering van de gemeenteraad. Vanaf 14.00 in de nieuwe raadzaal van het Stadhuis wordt er dan eerst gesproken over de plannen voor de Zuidelijke Ringweg. Vervolgens komt de Voorjaarsbrief van het college van B&W aan de orde. Deze vormt de opmaat voor de later dit jaar vast te stellen gemeentebegroting voor 2015. Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad is de vergadering live te volgen en zijn de volledige agenda en alle vergaderstukken te bekijken.

Zuidelijke Ringweg
Al geruime tijd wordt nagedacht over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Vorig jaar oktober heeft de raad zich gebogen over het ontwerp tracébesluit en als reactie een aantal moties ingediend met verzoeken tot aanpassing. Ook zijn er toen diverse andere inspraakreacties binnen gekomen. Daarmee is de stuurgroep Zuidelijke Ringweg (bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) aan de slag gegaan. Nu ligt er een definitief ontwerp voor waarover de raad zijn licht kan laten schijnen. Het is de laatste mogelijkheid voor de raad om nog zaken mee te geven voordat de stuurgroep eind juni een definitief standpunt inneemt. Dit wordt meegegeven aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, die naar verwachting in september of oktober een definitieve handtekening zet.

Voorjaarsbrief
Met de voorjaarsbrief die het college van B&W aan de raad heeft gestuurd, wordt de aftrap gegeven voor het voorjaarsdebat en het proces van totstandkoming van de gemeentebegroting in november 2014. Het college geeft in deze brief een schot voor de boeg, gaat nader in op de plannen die het in 2015 heeft met de stad en waar het geld aan uitgegeven moet worden. Dit is een verdere uitwerking van het coalitieakkoord dat de vier collegepartijen (D66, PvdA, VVD en GroenLinks) eerder dit jaar hebben afgesloten. De raad heeft nu de gelegenheid om zijn opvattingen over de brief te geven en via moties verzoeken aan het college mee te geven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderwerpen die raadsfracties graag in de begroting terug willen zien, of bepaalde beleidsvelden of projecten waarvan ze vinden dat daar extra geld voor uitgetrokken moet worden. Het college van B&W neemt deze moties vervolgens mee in de verdere uitwerking en invulling van de Gemeentebegroting 2014. In november van dit jaar neemt de raad een definitief besluit over deze begroting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *