Geoorde fuut

De geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is een  watervogel, het is een klein soort fuut (Podicipedidae).
natuur-vogels-geoorde fuut met jongen-1

De geoorde fuut is een trekvogel en ongeveer even groot als de kuifduiker  maar ’s zomers heeft hij een zwarte hals. Ook zijn kop heeft een andere vorm.

Bij de geoorde fuut is deze hoger en niet plat. Hij heeft een zwarte kop met een goudgele oorpluim. De ondersnavel van de geoorde fuut is naar boven gebogen en lijkt daardoor “opgewipt”, de snavel van de kuifduiker is recht, dolkvorming.

In de winter is het onderscheid lastiger. ook dan is de kopvorm onderscheidend, maar dat is op grote afstand vaak lastig te zien. Het zwart boven op de kop loopt bij de geoorde fuut tot onder het oog terwijl dit bij de kuifduiker duidelijker afgegrensd is en onder het oog abrupt ophoudt. De lichaamslengte bedraagt 30 tot 35 cm en het gewicht 250 tot 600 gram.

Deze diashow vereist JavaScript.

Heel bijzonder is dat deze fuut niet alleen voorkomt n grote delen van Noord-Amerika, Eurazië en zuidelijke Afrika, maar in de achtertuin van de stad Groningen en zoals op de foto’s te zien, met de jonge generatie. Ze broeden in zoute meren en moerassen in drijvende nesten.

De geoorde fuut broedt op dezelfde wijze als de gewone fuut, maar vaker in losse kolonies van enkele broedparen bij elkaar in de buurt. Het is een (zeer) schaarse broedvogel in Nederland, voornamelijk op de hoge zandgronden in Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Limburg.

Bron: Wikipedia

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.