Graffiti Jam en Expo, Noordzeebrug

Groningen is vanaf vandaag drie officiële graffitilocaties rijker. Een geweldig succes voor de Groninger graffiti scene in samenwerking met Urban House Groningen. Dit  succes moest gevierd worden en wel bij de Noordzeebrug.
De Graffiti Jam en Expo hebben een bijzonder karakter. Op zondag 21 mei bent u van 12.00 tot 17.00 uur van harte welkom om te komen kijken tijdens de Graffiti Expo bij de Noordzeebrug.

De Graffiti Jam is het startsein van het pilotproject rond de drie graffitilocaties. Wethouder Mattias Gijsbertsen opende rond het middaguur het project. Het pilotproject is vastgesteld voor een periode van drie jaar (t/m 2020). Naast de graffitilocatie in de fietstunnel van de Noordzeebrug zijn de andere twee graffitilocaties te vinden in de tunnel aan het einde van de Van Iddekingeweg en de fietstunnel tussen Reitdiephaven en Vinkhuizen.

Gedurende het pilotproject worden de locaties en het gebruik ervan regelmatig geëvalueerd, zowel met medewerkers van de gemeente Groningen als binnen de graffiti scene zelf. Voor gebruik van de verschillende locaties zijn enkele spelregels opgesteld:

 • Gebruik alleen de muren van de tunnel of de graffitiwand;
  • Geen andere vlakken bespuiten, zoals plafond, voet- en fietspaden en lampen;
  • Geen discriminerende, politieke of club/fan gerelateerde uitingen;
  • Houd de tunnel en omgeving schoon;
  • Spuitbussen zijn chemisch afval, neem lege bussen weer mee;
  • Zorg voor vrije doorgang voor fietsers en voetgangers.

Deze spelregels zijn op iedere locatie duidelijk aanwezig.

Historie
Het aanmerken van de genoemde locaties als graffitilocaties heeft een lange historie. Deze is met enkele initiatiefnemers vanuit de Groningse graffiti scene in 2008 begonnen. In 2010 zijn er tussen de graffiti scene en diverse gemeentelijke politieke partijen gesprekken geweest wat in 2012 uitmondde in een gesprek met de Christen Unie om tot een motie te komen die er in september 2013 kwam. De motie werd door het college van B&W aangenomen. Urban House Groningen organiseerde in de voorafgaande jaren al Graffiti Jams op het toenmalige festival New Attraction bij de Kardingeplas en is vanuit die hoedanigheid al jaren betrokken geweest. Tussen 2013 en 2016 zijn er verschillende gesprekken geweest met betrokken beleidsmedewerkers, graffitikunstenaars en Urban House Groningen wat uiteindelijk heeft geleid tot de realisatie van de 3 graffitilocaties.

Foto’s: Rieks Oijnhausen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *