GroenLinks in de bres voor weidevogelgebied Kardinge

natuur, vogels, ganzenHet weidevogelgebied tussen Drielanden en Beijum in het recreatiegebied Kardinge is te koop. GroenLinks wil dat de stad het gebied behoudt. Op die manier kan worden voorkomen dat door verkoop het gebied in handen komt van gebruikers die minder of geen zorg hebben voor de ecologische waarde van het gebied. Zo leven er weidevogels als de grutto en de tureluur, met wie het in Groningen sinds dit voorjaar een stuk beter lijkt te gaan.

Een groot deel van het recreatiegebied Kardinge is in beheer bij Natuurmonumenten. Volgens de fractie van GroenLinks ligt het voor de hand om samen met de natuurvereniging het gebied aan te kopen. Hoewel de aanschaf kosten met zich meebrengt, kunnen er inkomsten uit pacht tegenover staan. Daarnaast is in 2003, bij het opstellen van het ‘Ontwikkelingsplan Kardinge’, afgesproken dat het college hiervoor geld zou reserveren. GroenLinks wil dat het college de gemaakte afspraken nakomt, om zo het waardevolle weidevogelgebied te behouden

OOGTV maakte de volgende reportage:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *