Groningen bundelt krachten cultuureducatie

bisschop bekkersschool, allerzielen viering 2011De gemeente Groningen gaat samen met de provincie Groningen werken aan de verbetering van cultuureducatie in Groninger basisonderwijs. Het landelijke fonds voor Cultuurparticipatie heeft een gezamenlijk plan hiervoor goedgekeurd. In de periode 2013-2016 trekken gemeente, provincie en Rijk jaarlijks een totaal bedrag van 730.000 euro uit voor de verbetering van cultuureducatie.

 

In het Groninger plan werken scholen, cultuurinstellingen en kennisinstellingen samen aan de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Cultuureducatie met Kwaliteit is de naam van een landelijk programma voor de ontwikkeling van cultuureducatie in het basisonderwijs. Doel is niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar vooral de kwaliteit van de bestaande cultuureducatie te verbeteren. Zo wil het programma werken aan een doorlopende leerlijn en aan een betere afstemming tussen de vraag van scholen en het aanbod van cultuurinstellingen. Het programma is opgezet voor de jaren 2013 tot en met 2016.

Samenwerking van overheden
Gemeenten en provincies konden intekenen op Cultuureducatie met Kwaliteit. Voorwaarden waren het aanleveren van een eigen plan en het inleggen van geld. Bij goedkeuring van het plan door het Fonds voor Cultuurparticipatie, zegde het Rijk toe het ingelegde geld te ‘matchen’.  De provincie en de gemeente Groningen besloten samen op te trekken en dienden een gezamenlijk plan in. Dit plan, ontwikkeld door extern expert Erik Akkermans, is nu door het Fonds goedgekeurd.

Groninger programma
Het Groninger programma voor Cultuureducatie met Kwaliteit bestaat uit een initiatiefregeling voor projecten die werken aan de verbetering van cultuureducatie in het basisonderwijs. Scholen en culturele instellingen kunnen samen plannen aanleveren, waarin ze bijvoorbeeld de opbouw van een doorlopende leerlijn verder uitwerken. Een speciaal opgerichte Helpdesk zorgt voor hulp en coördinatie. Deze Helpdesk is een samenwerking van de provinciale steuninstellingen voor cultuureducatie Kunststation C, IVAK en Museumhuis en de stedelijke, Cultuur Educatie Stad. De Kunstraad Groningen helpt bij de selectie van de beste plannen. De Noordelijke kennisinstellingen Hanzehogeschool, NHL Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen helpen bij monitoring en evaluatie.

Het Groninger programma gaat direct van start. In de aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is al een aantal pilotprojecten opgenomen. Voor nieuwe projectvoorstellen wordt 2 keer per jaar een tender uitgeschreven. De volgende deadline hiervoor is 1 mei 2013. Nieuwe projectvoorstellen moeten een structureel karakter hebben. Cultuureducatie met Kwaliteit moet leiden tot een breed en verankerd programma voor cultuureducatie in de stad en de provincie Groningen.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *