Groningen – De Punt van Reide

De Punt van Reide is een Nederlands schiereilandje in de provincie Groningen, dat behoort tot de gemeente Delfzijl en ligt tussen de Dollard en de Eems nabij Termunten.

De landtong is een restant van de oeverwal van de Eems die door de stormvloeden niet is weggeslagen. Hierop lagen eertijds twee dorpen: Oosterreide en Westerreide. Het schiereiland bestaat grotendeels uit kwelders. Aan het eind bevinden zich enkele wierden. Volgens de 17e-eeuwse historicus Ubbo Emmius liep de Reider Ee (het verlengde van de Westerwoldse Aa) tussen beide dorpen Ooster- en Westerreide door. De beroemde Duitse abdij Werden aan de Roer had aantoonbaar sinds de negende of tiende eeuw enkele bezittingen in Oosterreide. Deze goederen waren waarschijnlijk in het bezit gekomen door de prediker Liudger die in de Groninger kuststreek missiewerk had verricht. Werden bezat ook het patronaatsrecht van de kerk van Oosterreide. In 1256 werd dit recht overgedragen aan het klooster van Palmaer.

Van 1580 tot 1594 lagen er twee versterkte schansen, de één rondom de kerk van Westerreide en de ander 240 m verder aan de zeekant. De dorpen waren toen al verdwenen. Dit verklaart waarom men de schans aanlegde op het kerkhof van Westerreide. Op 24 juni 1589 werden beide schansen door graaf Willem Lodewijk veroverd. Beide schansen werden omgebouwd tot een goed verdedigbare schans met vier bastions. In Reide lag bovendien tot aan het begin van de 16e eeuw een nonnenklooster van de Augustijnerorde.. Het klooster had daar minimaal sinds 1376 gestaan.

In de jaren 1970 werd voor 30 miljoen gulden op de Punt een sluizencomplex aangelegd, dat water zou ontvangen van een aan te leggen buitendijks kanaal. Dit kanaal is uiteindelijk vanwege milieubezwaren nooit aangelegd en de sluis is afgebroken.

De Punt van Reide is tegenwoordig natuurgebied en in beheer bij Het Groninger Landschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *