Groningen in nader overleg gevolgen gaswinning

PC aardbevingsproblematiek-2853Groningen neemt het aanbod van minister Henk Kamp aan om nader overleg te voeren over de gevolgen van aardbevingen door gaswinning voor de stad Groningen. Maar dit gesprek moet verder reiken dan alleen de consequenties van nieuwe bouwrichtlijnen, lichte burgemeester Ruud Vreeman vanmiddag tijdens een persconferentie toe.

Deskundigen bekijken tussen nu en half januari hoe een groep geselecteerde gebouwen in Groningen aardbevingsbestendig gemaakt kan worden. Zij onderzoeken ook meteen wat hiervan de extra kosten zijn. Dit hebben de gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en UMCG op woensdag 17 december afgesproken met minister Kamp.

Burgemeester Vreeman: “Wij hebben indringend met de minister gesproken hoe we hier nu met elkaar mee omgaan. Het is natuurlijk onmogelijk om alle gebouwen in de stad in één keer te versterken.”

Gebouwen
Met de minister is een praktische aanpak afgesproken. Een aantal gebouwen komt de komende weken onder de loep. “Het gaat om gebouwen waar veel mensen komen en waar de urgentie qua veiligheid hoog is. Dat zijn zowel gebouwen die op de tekentafel liggen, nog in aanbouw zijn als bestaande gebouwen.” Tot deze panden behoren onder andere woningen in Meerstad, het Ebbingekwartier, het Groninger Forum, het hoofdgebouw van het UMCG en het Prins Claus Conservatorium. Bij het lijstje gebouwen is bewust voor een mix van oude en nieuwe gebouwen gekozen.

Geld
“We gaan kijken wat we moeten doen om de constructie aardbevingsbestendig te maken. Maar het gaat ook om geld.” De burgemeester vindt dat de NAM de extra kosten moet betalen. “We kunnen hier ook van leren wat de aanpak moet zijn om andere vitale gebouwen te beschermen.” Ruud Vreeman denkt hierbij bijvoorbeeld aan het onderwijs, de zorg en infrastructuur. “Geleidelijk aan willen we meer cruciale plekken gaan versterken.”

Stap vooruit
“We hebben een stap vooruit gezet en zijn concreter geworden.” Dat de minister instemt met deze aanpak, toont volgens de burgemeester aan dat hij de problemen erkent. “De minister heeft nu scherper op het netvlies wat de aardbevingen betekenen voor de stad.”

Foto’s: Siebrand Wiegman


Samen met de bestuursvoorzitters van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen is een brief opgesteld. “Onze afspraken moeten gaan over versterking, preventie en economische continuïteit.

Daarbij willen wij prioriteit geven aan gebouwen waar de veiligheid het meest in het geding is, zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, openbare gebouwen en gebouwen van de hulpverleningsdiensten. Wij willen daar op korte termijn invulling aan geven en hechten er grote waarde aan dat ook de instellingen in de stad daarbij worden betrokken.”

Lees hier de hele brief (pdf, 224 kb) >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *