Groningen en Oldenburg vieren 25 jarig jubileum

Stedenband Oldenburg en Groningen-0294‘Ondertekening Letter of Intent onderstreept nauwe relatie’

De gemeenten Oldenburg en Groningen vieren vandaag 9 november het 25-jarig jubileum van hun zusterstadrelatie. Een afvaardiging van het gemeentebestuur van Oldenburg en leden van de raadscommissie voor Economische Stimulering en Internationale Betrekkingen uit de Duitse stad, kwamen op bezoek bij hun collega’s in Groningen. De burgemeesters van beide steden hebben een ‘Letter of Intent’ ondertekend, om de nauwe samenwerking te bevestigen en voor de toekomst te hernieuwen.

Het programma is er vooral op gericht om de huidige politieke vertegenwoordigers van beide steden op een informele manier met elkaar in contact te brengen.
Burgemeester Peter den Oudsten en zijn Duitse collega Jürgen Krogmann hielden een toespraak waarna de nieuwe ‘Letter of Intent’ werd ondertekend.  Plaatsvervangend raadsvoorzitter Berndt Benjamins hield een presentatie over de Groningse raad.

Groningen en Oldenburg hebben sinds 1 december 1989 een officiële stedenbandrelatie. Doel is de ontwikkeling van beide steden te stimuleren door samenwerking en uitwisseling op het terrein van economie, cultuur, wetenschap, sociale zaken en milieu. In 2008 ontwikkelden Groningen en Oldenburg een tienpuntenplan: Een programma waarin is vastgelegd dat de steden de samenwerking op tien concrete terreinen verder gaan intensiveren. In de afgelopen jaren zijn met name de economische banden tussen beide zustersteden flink aangehaald en verstevigd.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *