Groningen gaat verkeersveiligheid verder verbeteren

groningen-selwerd-eikenlaan-oversteek-1De verkeersveiligheid in Groningen is goed te noemen. Er zijn in de stad geen zogeheten ‘black spots’ meer, plekken waar veel ernstige ongevallen gebeuren. Verkeerssituaties die verbeterd kunnen worden zijn er nog wel in de stad. Een groot aantal van deze knelpunten pakt de gemeente in 2016 aan. Het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg komt als eerste onder handen. Ook wil de gemeente de omgeving van scholen veiliger maken.

Slimme routes
Langs het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg loopt de zogenaamde Slimme Route van het centrum naar Zernike, een fietspad waarop fietsers geen stoplichten tegenkomen. De gemeente wil de Slimme Route doortrekken naar het NS-station.

Gedrag
Sinds 2010 zijn er in Groningen 0 tot 6 mensen per jaar in het verkeer om het leven gekomen. De oorzaak is bijna altijd het gedrag van verkeersdeelnemers. De gemeente gaat daarom onder andere basisscholen stimuleren en ondersteunen om zo goed mogelijk gebruik te maken van lopende of nieuwe verkeerseducatieprojecten. Ook heeft Stadstoezicht meer capaciteit gekregen om naar aanleiding van meldingen of klachten extra toezicht te houden op de verkeersveiligheid bij basisscholen.

Smartphone
Verder draagt de gemeente financieel bij aan het provinciale Verkeer en Vervoerberaad (VVB) Groningen, dat verkeerseducatie verzorgt. Het VVB richt zich via scholen op jongeren, maar heeft ook projecten voor ouderen. Jongeren laten zich op de fiets vaak afleiden door hun smartphone en ouderen verliezen soms de controle over hun e-bike.

Aanpak Ring Zuid
De maatregelen staan in de notitie ‘Verkeersveiligheid in Groningen’. Tegelijkertijd heeft het college het ‘Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016-2019’ vastgesteld. De grootste projecten in dit programma zijn de Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone, de grote verbouwing van het Hoofdstation en de directe omgeving daarvan. Vanaf 2017 worden deze projecten voor iedereen zichtbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *