Groningen krijgt kinderburgemeester

Jongeren kunnen meepraten en meedenken over de stad

Vanaf september heeft Groningen een eigen kinderburgemeester. Hiermee wil de gemeente kinderen een duidelijkere stem geven en ze stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de stad.

Wethouder jeugdbeleid Mattias Gijsbertsen: “We hopen dat kinderen en jongeren meer dan tot nu toe, hun kennis en creativiteit kunnen inbrengen.
Ik vind het belangrijk dat we meer met jongeren praten in plaats van over ze praten. Doel is ervoor te zorgen dat het jongerenbeleid in de stad beter aansluit bij de doelgroep. Met de kinderburgemeester, het jongerenpanel, de jongerenombudsman en andere activiteiten hebben we nu diverse mogelijkheden daarvoor.”

Basisschoolleerlingen in groep 6 en 7 krijgen binnenkort een uitnodiging om te solliciteren op de functie van kinderburgemeester. In april kiest een deskundige jury de kandidaten die een korte verkiezingscampagne gaan voeren. Inwoners van de stad kunnen vervolgens in mei 2017 stemmen voor de eerste kinderburgemeester van Groningen. De benoeming loopt gelijk met schooljaar; van september 2017 tot september 2018.

De kinderburgemeester zal burgemeester Den Oudsten en wethouder Gijsbertsen vergezellen tijdens representatieve taken. Ook organiseert de kinderburgemeester eigen activiteiten. Daarnaast verricht de kinderburgemeester ook ceremoniële taken bijvoorbeeld tijdens openingen.

De gemeente investeert volop in jongerenparticipatie. Naast de kinderburgemeester start de gemeente Groningen binnenkort ook met een jongerenpanel waarin jongeren onderzoeksvragen van de gemeente gaan beantwoorden. Op dit moment wordt er ook geworven voor een jongerenombudsman. Daarnaast wordt er met verschillende partners gesproken over andere manieren om jongerenparticipatie te vergroten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *