Groningen onderschrijft samen met het Rijk belang van cultuureducatie

LKCADe gemeente Groningen vindt cultuureducatie ontzettend belangrijk. Daarom ondertekende cultuurwethouder Dig Istha op 16 december in Den Haag persoonlijk een afspraak met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om samen te blijven werken aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Ook de wethouders van de 9 grootste steden en de 35 middelgrote steden ondertekenden de afspraak, evenals de gedeputeerden Cultuur van de provincies. De ondertekenaars spreken af om samen scholen en culturele instellingen zoveel mogelijk te helpen met het verzorgen van goede cultuureducatie.

“Alle kinderen en jongeren hebben recht op goed cultuuronderwijs”, zegt wethouder Istha. “Dat is niet alleen goed voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, maar ook voor de samenleving als geheel. Cultuuronderwijs moet daarom vast onderdeel zijn van de onderwijsvisie van scholen. Daar blijven we ons in Groningen voor inzetten.” Namens Groningen ondertekent ook onderwijswethouder Schroor de afspraak met het Rijk.

Concrete afspraken
Door het ondertekenen van deze ambitie in het Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs zeggen alle partijen toe zich hiervoor voor een langere periode in te spannen. Ze spreken af samen te werken aan een goed aanbod voor cultuureducatie, op basis van een doorlopende leerlijn. Als gemeente werken we hier al enkele cultuurnota’s hard aan, momenteel met een programma onder de naam Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook maken we in onze cultuurnota afspraken met culturele instellingen die subsidie ontvangen over hun inzet voor cultuuronderwijs.

De ondertekenaars spreken af jaarlijks bijeen te komen om hun kennis en ervaringen over cultuureducatie met elkaar te bespreken. Ook start het Rijk een communicatiecampagne om schoolbesturen te informeren over cultuureducatie en om ze enthousiast te maken voor het onderwerp. Daarnaast spreekt het ministerie van OCW met de Onderwijsinspectie af dat er in 2015 een rapport komt over cultuuronderwijs in het basisonderwijs. Verder gaat het Rijk de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs stimuleren.

Belang cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Het geeft leerlingen kennis mee over kunst, cultuur en erfgoed, en leert ze hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Daarmee ondersteunt cultuuronderwijs ook de ontwikkeling van communicatieve, cognitieve, sociale en motorische vaardigheden van leerlingen. Daarvan profiteren ook het taal- en rekenonderwijs.
LKCA


Cultuureducatie in Groningen
Als gemeente investeren we in cultuureducatie voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs werken we met het Rijk en de provincie Groningen samen onder de naam Cultuureducatie met kwaliteit. Dit programma is erop gericht met onderzoeksprojecten de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te verbeteren. Voor het Voortgezet onderwijs dragen we bij aan de Cultuurkaart, een pasje met geld dat leerlingen kunnen besteden aan kunst en cultuur. De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt momenteel onder de naam Cultuur in de Spiegel een landelijke doorlopende leerlijn voor cultuureducatie.

Bron en foto’s: Gemeente Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *