Groningen ontwaakt met Gronings volkslied

Vanmorgen op half negen werd door de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Volksvermaken en wethouder Joost van Keulen een krans gelegd bij het beeld van Carl von Rapenhaupt. Voorafgaand aan de kranslegging las Hein Bekenkamp het gedicht Op de doorluchtige zege van Groningen voor . Na de kranslegging werd onder begeleiding van De Serenademan Peter Beukema, het Gronings volkslied ten gehore gebracht waar ook de kat van heeft mogen genieten.

Alle foto’s van Groningen Ontzet komen op deze site: klik hier

OP DE DOORLUCHTIGE ZEGE VAN GRONINGEN

Anno 1672

Alias inter caput extulit urbes
(Haar hoofd steek boven dat der andere steden uit)

O, Groningen, pilaar en hoofdstad van de Friezen!
Vanwaar begint men best t’ ontvouwen uwe lof?
Uw bouwheer Grunus moet u tot zijn wijk verkiezen,
Zo vroeg vóór Christus’ komste, en bouwde hier zijn bof;
Of liever, zo men zegt, de broer van ’t hoofd der Franken
Ontworp u, arm en slecht. Nu, zestig jaar geleên
En nog vijf honderd, moet gij uwe stichters danken,
Die u bevestigden met toornen, graf, en steen;
Maar namaals, aangegroeid in macht en burgerijen,
Ontzaagt ge min ’t geweld, en proefde menigwerf
Het wisselbare lot des oorlogs onder ’t strijen,
Doch nooit met meer gevaars van ’t uiterste bederf
Dan toen de Keurvorst en de Vorst van Munster t’ zamen
Gesterkt met Franse macht, u vielen op het lijf,
Met gloênde kogelen u overstulpen kwamen,
En teffens oud en jong en maagd en man en wijf
Zich kwijtende, noch storm, noch doodsgevaar ontzagen,
Tot dat de vijanden verlieten uwe wal,
Na zulk een zwaar verlies en droeve nederlagen,
Waarop de zegegalm zich uitspreidde overal.
Uw schermheer Ravenhoofd, hebt gij, naast God, te loven
Voor uw behoudenis. Dees terger van de dood
Bewaakte u, tot dat gij het onheil kwaamt te boven,
En stond de stormbui uit van bommen, vuur, en lood.
O, Groningen! uit het puin en stof en as verrezen,
Vergeet de weldaad niet, die God heeft bewezen.

Joost van den Vondel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *