Groningen ontzet weer in bescheiden vorm

Viering van het Ontzet van Groningen voor tweede keer in bescheiden vorm
De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft in samenspraak met de lokale autoriteiten besloten ook dit jaar geen grote publieksactiviteiten rond de viering van het Ontzet van Groningen op en rond 28 augustus te organiseren. Het is het tweede opeenvolgende jaar dat het nog steedsheersende Covid 19-virus grote herdenkingen en feestelijkheden op en rond deze bijzondere dag voor Stad en Ommeland niet mogelijk maakt.
Toch denkt de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVVV) in samenspraak met de stedelijke autoriteiten een bescheiden en kleinschalig programma samen te kunnen stellen om de viering en herdenking van deze gedenkwaardige dag in het jaar 1672 niet ongemerkt aan de inwoners van zoals een pub-quiz en een muziek- en dichtersfestival in het Forum, zal digitaal aangeboden worden.

Concreet komt het er op neer dat de traditionele paardenkeuring, het concours hippique, het vuurwerk en het openlucht concert zijn geannuleerd. In overleg met burgemeester Koen Schuiling wordt nog bekeken of een kermis binnen de geldende, beperkende voorwaarden in verband met het Corona-virus, tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor activiteiten voor de jeugd  opde Nieuwe Markt.

Een grote wens van Volksvermaken is een terras over de volle lengte van de Hoge der A. Het is ook een vurig verlangen van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken om in de binnenstad iets van sfeer te brengen. Te denken valt aan een wandeling langs restaurants waarkleine pro everijen genuttigd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor een wandeling langs brouwerijen en cafés om tegen betaling op straat een bijzonder biertje te nuttigen.
Om ook de herdenking van deze voor Groningen bijzondere dag te benadrukken staat een wandeling van 1672 meter of een veelvoud daarvan langs plekken die met de historie van de stad hebben te maken op het programma.

De kranslegging bij de buste van Carl von Rabenhaupt, de man die Groningen bevrijdde van het juk van Bommen Berend, gaat voor een klein gezelschap zeker door. Dat geldt ook voor een aantal dweilorkesten die door de binnenstadtrekken.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken richt inmiddels al haar energie en crevativiteit op volgend jaar als het 350 jaar is geleden dat Carl von Rabenhaupt de bisschop van Münster, bijnaam Bommen Berend, verdreef en daarmee het beleg van Groningen beëindigde. Het isVolksvermaken er alles aan gelegen dit lustrum volgend jaar uitbereid en met veel nieuweactiviteiten te denken en te vieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *