Groningen Warfhuizen – Luchtwachtoren 701

groningen-warfhuizen-luchtwachttoren-1Aan een scherpe bocht  in de Baron Van Asbeckweg (onderdeel van de N983) aan de weg tussen Wehe-den Hoorn en Warfhuizen in de  provincie Groningen vinden we de  luchtwachttoren 7O1 “Den Horn” . Een 13,92 meter hoge luchtwachttoren. De toren staat tussen bosschages naast de voormalige vuilnishoop van de gemeente Leens.

Naast deze toren staat er in Groningen nog een op de grens van Winschoten en Tranendal en nog een half afgebroken exemplaar bij een boerderij in Bedum.

De toren stond oorspronkelijk op een open stuk land en moet ergens in de jaren 1950 zijn gebouwd, maar welk jaar precies is onbekend. Tussen 1964 en 1968 verloor de toren net als de rest van de luchtwachttorens in het noorden zijn functie en werd verkocht aan landbouwer Piet Dijkhuis ernaast. In 1974 kocht oogheelkundige Pek van Andel uit Feerwerd het van hem voor 100 gulden om het te behoeden voor sloop. Later kocht hij voor 5000 gulden nog een stukje grond eromheen van 11,20 are, waar hij bosschages aanlegde in de vorm van Leonardo da Vinci om zo de gemeente Leens te beletten het alsnog te slopen. Verder had hij naar eigen zeggen plannen om er te gaan wonen, waarbij hij elektriciteit wilde opwekken met behulp van zonne-energie. Dit plan werd echter nooit uitgevoerd, naar eigen zeggen mede omdat de gemeente Leens hem nooit antwoordde op zijn herhaalde verzoek of hij er mocht wonen. Een Groningse architect heeft verder ooit plannen gemaakt voor een ombouw tot kantoor, maar ook dit plan werd nooit uitgevoerd. Verzoeken van Van Andel aan gemeente, provincie en organisaties voor cultureel erfgoed leverden geen reacties op en de toren verviel daarop langzamerhand, terwijl de bosschages uitgroeiden tot grote struiken en bomen.

De toren leed aan vandalisme waardoor de toegangsdeur verdween. De toren werd regelmatig beklommen. De trap die er in 1974 nog is werd uit veiligheidsoverwegingen verwijderd. De enige bezoekers bestonden uit studenten, padvinders, artiesten, zendamateurs en vogelwachters. De toren viel ondertussen ten prooi aan betonrot. In 1989 verklaarde van Andel dat hij van de toren af wilde, maar kopers bleven uit ondanks de regelmatige media-aandacht voor de toren. Pas 20 jaar later, in 2009, meldde zich een kandidaat die een nieuwe poging wil doen het voor de toekomst te behouden, de Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nederland. In 2011 werd de Stichting Luchtwachttoren 7o1 opgericht die zich tot doel stelt de toren voor het nageslacht te behouden. In november 2012 liet de stichting de bossages rond de luchtwachttoren kappen in afwachting van een aanstaande restauratie.

Bron: Wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *