Groninger Forum | Wel of niet prestigieus project door Mike Tomale

Weet u het nog wie er allemaal betrokken waren bij de keuze om te komen tot  project oostwand op de Grote Markt in Groningen? Was het Groninger Forum wel of niet onderdeel van dit prestigieuze project? Wat stond destijds in de startnotitie van de Gemeente en waar ging het referendum over? Vanaf vrijdag 7 februari 2020 is het boek van Mike Tomale beschikbaar. Het 241 pagina tellende nieuwe boek over het Groninger Forum is online  bij Uitgeverij Boekscout te bestellen.

Het Groninger Forum, heden ten dage ‘Forum Groningen’ genoemd, heeft bij veel mensen decennia tot de verbeelding gesproken. Een omstreden bouwproject met voor- en tegenstanders. Besluiten tot de bouw werden genomen ten tijde van hoogconjunctuur. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats ten tijde van crisis. Wat is wijsheid?

Voortschrijdend inzicht
Er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat het debat over het Groninger Forum destijds door een heel andere bril werd bekeken dan dat we nu zouden doen. Deels komt dit door het voortschrijdend inzicht wat we ondertussen hebben gekregen en omdat we in een ander (politiek) tijdperk zitten waarbij een meer gebalanceerde politieke verdeling in de gemeenteraadszaal aanwezig is.

Vanuit politiek, economisch en historisch perspectief wordt het bouwproject door auteur Mike Tomale belicht, om een zo compleet mogelijk beeld te creëren van dit enorme project, met enige ruimte voor journalistieke insteek en persoonlijke schrijfstijl. Een verduidelijking van nut en noodzaak kritisch bekeken, opgedragen aan de inwoners van de stad Groningen.

Niet alleen tegenstanders en critici worden in het boek aan het woord gelaten, zoals wijlen Bert Dijkhuizen van de Stadspartij, Jacob Bolhuis en Drs. Johan Meijering. Maar ook voorstanders als Willem Smink, voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken en Monumenten voor de PvdA in Groningen, Dirk Nijdam, directeur van het Groninger Forum, Elzo Dijkhuis, Senior Projectmanager Grote Markt en Sietze Bodewits, technisch projectleider van het ingenieursbureau van de gemeente Groningen. En nog veel meer Groningse prominenten zullen feiten en meningen delen.

Doelstelling
Doelstelling van het boek ‘Het Groninger Forum, draak of icoon?’ is om te proberen een duidelijk beeld te scheppen van een omstreden bouwproject, wat zo complex is geworden is dat het abstract werd en het de gemiddelde burger weinig meer interesseerde.

Aan Mike Tomale de eervolle taak om op grote lijnen proberen duidelijk weer te geven waarom alles rondom en in de nabijheid van de Grote Markt in Groningen zo waardevol is voor zijn burgers, en om tegelijkertijd aan te tonen waarom de visie van bestuurders daar soms haaks op staat.

Biografie auteur
Mike Tomale, werkzaam als freelance journalist en schrijver. Oud hoofd- en eindredacteur van de Groninger Krant en vooral oud-stadjer schreef eerder in 2015 het journalistieke werk ‘Bevingen’, over de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. In 2019 publiceerde hij een (dag)boek over de laatste negen maanden voorafgaand aan het overlijden van zijn vrouw, genaamd ‘Kanker krijg je niet alleen’.

1 gedachte op “Groninger Forum | Wel of niet prestigieus project door Mike Tomale

  1. Ik denk dat er sprake is geweest van een vergelijkbare situatie met het Groninger Museum. Misschien dat het verzet daar nog heftiger is geweest en veel mensen het gevoel hebben gehad dat dit hen door de strot is geduwd. Mooi om de twee boeken naast elkaar te zetten: Een feestpakket en een draak van een icoon’. Al met al gerealiseerd in de zucht van economische gewin en democratische beginselen en heeft Groningen er twee ‘kadootjes’ bij gekregen, waarbij de indruk van feodalisme niet kan worden weggenomen. Prestige heeft in beide zaken een grote rol meegespeeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *