Groninger jeugd slimmer, fitter en gezonder met beweegplan

steden nederland, groningen, selwerdGroningen wil dat de jeugd in de stad slimmer, fitter en gezonder opgroeit. Hiervoor hebben de gemeente, het onderwijs, de kinderopvang, de sport- en de opleidings- en kennisinstituten samen een beweegplan gemaakt. Doel is om kinderen te stimuleren meer te bewegen en deel te nemen aan een sportvereniging.

Komend schooljaar start het beweegplan in drie wijken als proef.

Het project ‘Bewegen voor kinderen: slim, fit en gezond’ heeft tot doel om kinderen van de basisschoolleeftijd meer te laten bewegen én kennis te laten maken met nieuwe sporten en sportverenigingen. Hiervoor is het noodzakelijk om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren en te zorgen dat de gymnastiekles en de sportactiviteiten na schooltijd beter op elkaar aansluiten. Om dit te bereiken gaan scholen onderling meer samenwerken en worden sportverenigingen en andere organisaties in de wijk meer betrokken bij het bewegingsonderwijs.

Ambitie
Het streven is dat kinderen op school twee uur gymnastiekles per week krijgen en daarnaast ook buiten school meer gaan sporten en bewegen. Minimaal één van deze twee uren gymnastiekles dient te worden gegeven door een vakleerkracht, die ook na schooltijd sportactiviteiten organiseert. Het tweede uur is onder begeleiding van een groepsleerkracht, bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs. Aansluitend op de gymlessen op school, komt er op wijkniveau een buitenschools sport- en beweegaanbod.

Wijkwerkplan
De docenten stellen, samen met de sportaanbieders in de wijk, een wijkwerkplan ‘sport en bewegen’ op. Daarin staat hoe de gymnastieklessen op school en het buitenschools sport- en beweegaanbod op elkaar aansluiten. Ook staat in het plan hoe de docenten de aanwezige (sport)voorzieningen in de buurt creatief gaan gebruiken. Zodat de kinderen niet alleen in de gymzaal komen, maar bijvoorbeeld ook sporten in het park, op de atletiekbaan en in het zwembad.

Vmbo
Daarnaast zet het college in op het in beweging krijgen houden van jongeren na de basisschoolleeftijd. Via de buurtsportwerkers van Bslim komt er aanbod voor de jeugd op het vmbo, omdat zij over het algemeen de grootste achterstanden hebben rond sport, bewegen en overgewicht. Ook doen studenten van het Hanze Instituut voor Sportstudies onderzoek naar de barrières en sportieve interesses van jongeren op het vmbo. Daarmee wil het college de inzet via het buurtsportwerk in samenwerking met de vmbo-scholen nog beter afstemmen op deze doelgroep.

Proef
De proef start in drie wijken: Hoogkerk, Lewenborg en Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. In het schooljaar 2013-2014 werken de deelnemers de nieuwe werkwijze verder uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *