Groninger studenten wonen te klein en betalen teveel

Er gaat niets boven Groningen. Een populaire stad om te wonen, en dat wil het nieuwe college graag zo houden. Het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de leefbaarheid van de Groninger wijken. In 2013 gaat het nieuwe college van de stad Groningen dit NLA actualiseren en wordt bezien of de zeggenschap over de wijkbudgetten van haar stad vergroot kunnen worden.

Om de betaalbaarheid van het wonen voor lagere inkomens te garanderen is een verduurzaming van de bestaande voorraad sociale huurwoningen nodig. De slechte situatie op de woningmarkt vraagt om aanpassingen en een andere aanpak van de wijkvernieuwing. Het nieuwe college streeft  erna om het budget voor 2013 en 2014 in stand te houden en bezien in relatie tot een meerjarenbeeld of dit ook na 2014 mogelijks is.

Er wordt meer ruimte gegeven aan (collectief) particulier opdrachtgeversschap en daar horen ook expirimenten bij.

Als laatste wil het nieuwe college het project BouwJong versnellen. Hiervoor gaan zij in gesprek met de corporaties en commerciële partijen. Men hoopt dat de druk op de wijken wordt verlicht en overlast wordt voorkomen.

Teveel studenten wonen nu, volgens het nieuwe college, op te kleine kamers waarvoor ze teveel betalen. Begin 2013 komt er een plan voor de versnelling van de jongerenhuisvesting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *