Gronitas welkom op sportpark de Parrel in Selwerd

Voetbalclub Gronitas moet voor de toekomstige huisvesting kiezen tussen een eigen accommodatie op sportpark De Parrel in Selwerd dan wel een clubgebouw op het ‘eigen’ sportcomplex Corpus den Hoorn. Dat gebouw moet de club dan wel delen met voetbalclub GRC.

Dat melden B en W in een brief aan de gemeenteraad. Na lang zoeken heeft de gemeente voor FC Groningen een trainingscomplex gevonden op Corpus den Hoorn. De jeugd van de FC speelt daar al jaren. De komst van FC Groningen betekent wel dat de al aanwezige clubs in moeten dikken.Aanvankelijk concludeerden we op basis van capaciteitsnormen van de KNVB dat er geen raimte voor (jronitas zou zijn op het sportpark. In eengesprek met Gronitas hebben we aangegeven dat de vereniging diende te verhuizen naar Sportpark De Parrel. Op dit sportpark staat een clubgebouw leeg en worden de velden beperkt gebraikt. Het altematief was dat de vereniging alleen op zondag zijn wedstrijden zou spelen en niet op zaterdag.

(toelichting: op zaterdag is er een capaciteitsknelpunt). De club gaf aan zowel  op zaterdag en zondag te willen blijven spelen en op Sportpark Corpus den Hoorn te willen blijven.

Wij hebben aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar een verhuizing van Gronitas naar Sportpark de Parrel. We hebben echter aangeboden om samen met de andere gebruikers te onderzoeken of het toch mogelijk is dat Gronitas kan blijven. De consequentie is dat Gronitas in alle opzichten zai moeten ‘inschikken’.

In eerste instantie is met de gebruikers op het sportpark gekeken naar de  capaciteit. Na veelvuldig overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat er voldoende capaciteit is voor alle clubs, inclusief Gronitas. Dat betekent wel dat alle clubs moeten inschikken en dat op zaterdag de laatste voetbal wedstrijden om 19.00 uur beginnen. In tweede instantie is gekeken naar het clubhuis van Gronitas. Aangezien we er aanvankelijk vanuit gingen dat Gronitas naar Sportpark de Parrel zou , verhuizen, is in de begroting voor de herinrichting rekening gehouden met verhuiskosten van €100.000,- (gefinancierd door FC Groningen). Dit bedrag is beschikbaar voor een clubraimte op Sportpark Corpus den Hoom.

In de gesprekken met Gronitas is eerst gekeken naar de mogelijkheid van een eigen clubgebouw voor Gronitas. Door beide partijen is nagedacht over het ophogen van het bedrag dat noodzakelijk is voor de bouw van het clubgebouw. Er bleek echter een groot gat te zitten tussen wat minimaal nodig zou zijn voor een clubgebouw (5 ton) en wat er aan middelen beschikbaar was. FC Groningen wil niet meer besteden dan de genoemde 1  ton en er is geen ruimte meer in de gemeentelijke sportbudgetten.

Vervolgens heeft voetbalvereniging GRC aangeboden dat Gronitas mede gebruik kan maken van hun nieuwe clubgebouw. De achterliggende reden voor dit aanbod is dat het clubgebouw (te) zwaar op de begroting van de vereniging drukt.

Alles afwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat het niet verantwoord is als gemeente minimaal 4 ton extra te investeren in een nieuw clubgebouw voor een voetbalvereniging met 153 leden, terwijl er ruimte is in een bestaand clubgebouw op Sportpark Corpus den Hoorn. Daarop hebben we bij Gronitas aangegeven dat de opties voor een locatie voor de vereniging zich beperken tot:

1. Sportpark de Parrel, met een eigen clubgebouw.

2. Sportpark Corpus den Hoom, met medegebruik van het clubgebouw van GRC.

(bron: gemeente groningen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *