Historisch A-kwartier op termijn aantrekkelijke woonbuurt

steden nederland groningen, centrumDankzij het besluit van de Raad van State in november 2014 mag het college van burgemeester en wethouders per 1 januari 2016 een eind maken aan de prostitutie in het A-kwartier. Hiermee komt een einde aan jarenlange juridische strijd en kan het college plannen ontwikkelen om van het A-kwartier een gevarieerd woonmilieu te maken voor verschillende doelgroepen. Om dit mogelijk te maken wordt het Bestemmingsplan Binnenstad aangepast. Deze aanpassing geldt voor de Muurstraat, Hoekstraat en Vishoek. Voor deze straten heeft de gemeenteraad op 18 februari een voorbereidingsbesluit genomen. Met dit besluit kan de gemeente ongewenste bouwplannen tegenhouden.

Politiepost A-Kwartier-0829Een leefbaar A-kwartier waar het prettig wonen is. Zonder overlast van drugshandel, criminaliteit en prostitutie. Dankzij het besluit van de Raad van State kan deze gemeentelijke ambitie werkelijkheid worden. De Vishoek, Muurstraat en Hoekstraat moeten een woningaanbod krijgen voor verschillende doelgroepen zoals singles, gezinnen en ouderen die bewust kiezen voor wonen in de historische binnenstad.

Hiermee wordt recht gedaan aan de bijzondere waarde van dit beschermd stadsgezicht: het stratenpatroon is Middeleeuws, de bebouwing stamt voor het grootste deel uit de 19de eeuw. Er staan 10 Rijksmonumenten, 2 gemeentelijke monumenten en 6 toekomstige gemeentelijke monumenten.

a-kwartier 4Met het verdwijnen – per 1 januari 2016 – van de prostitutie uit het A-kwartier, ontstaat de kans om de kwaliteiten van dit stukje stad te versterken. Daartoe is het onder andere nodig om de huidige functie van de prostitutiepanden – bedrijfsfunctie – te wijzigen. Hiervoor moet het Bestemmingsplan Binnenstad worden aangepast. Het college willen samen met de direct betrokkenen de mogelijkheden van een nieuwe invulling verkennen.

Aangezien een wijziging van een bestemmingsplan 1 jaar kost, heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om zo tussentijdse ongewenste ontwikkelingen te voorkomen tot het moment dat het Bestemmingsplan Binnenstad is aangepast.

Op dit moment wordt nieuw prostitutiebeleid ontwikkeld. De mogelijkheid voor prostituees om uit te stappen is onderdeel van dit beleid. De vrouwen worden dan begeleid naar zorg, wonen en (schuld)hulpverlening.

Foto’s:Siebrand Wiegman/FocusGroningen

2 gedachten over “Historisch A-kwartier op termijn aantrekkelijke woonbuurt

  1. Onlangs vernam ik van een Spaans sprekende prostituee werkzaam in de Hoekstraat, wat zich afgelopen zomer zich aldaar heeft afgespeeld.

    Op zekere avond liepen er twee mannen van plusminus 25 jaar door de straat en ter hoogte van haar raam zij de één NU, waarop de ander op hem insloeg.

    Dit toneelstukje werd door een fotograaf welke zich ter hoogte van de vijfde drift verdekt had opgesteld opgesteld vereeuwigd.

    Was dit wellicht de heer Siebrand Wiegman!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *