Historische terugblik Donderen 600 jaar

drenthe-donderen-600 jaar-1Donderen is een prachtig esdorp. Het ligt op ongeveer 3 kilometer ten noordwesten van Vries en bestaat dit jaar 600 jaar,  en dat is groots gevierd. Anderhalf jaar heeft de projectgroep eraan gewerkt en het resultaat mocht er zijn! Vier dagen lang is van 9 t/m 12 mei  het historisch gebeuren op grootse wijze gevierd waar het hele dorp zich had verkleed. Onze fotograaf Geert van Duinen maakte de foto’s. Alle foto’s van zijn bezoek aan Donderen: klik hier 

Het gebied van Donderen en omgeving vormt een onderdeel van het Drents Plateau, dat gekenmerkt wordt door vrij vlakke zandgebieden met overwegend keileem in de ondergrond, gescheiden door beekdalen.

De hoogste terreinen, de zandruggen zijn voornamelijk evenwijdig gelegen aan de Hondsrug. Donderen is gelegen op zo’n zandrug.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Dit gebied was al in de prehistorie bewoond en is dat tot op heden, vrijwel ononderbroken, gebleven. De geschreven geschiedenis van Donderen gaat terug tot de 4de eeuw. Omstreeks 1335 vermeldt het inkomstenregister van het domkapittel Utrecht driemaal Dunre en tweemaal de Dunre. In de loop van de geschiedenis verandert de naam via Donren (1413), Donre (1491), Donner (1542) en Dondere (1603) in Donderen.

De oorspronkelijke nederzetting ontwikkelde zich, zoals zoveel Drentse dorpen, op een plaats waar de condities voor het boerenbedrijf het gunstigst waren. Het esdorp Donderen ontstond op de overgang van hoge naar lage gronden, zodat het vee in de beekdalen kon grazen. Deze zogenaamde madelanden (hooilanden) lagen langs het diep de Grote Masloot. De akkers lagen voornamelijk op de hogere delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *