Hoornaarroofvlieg

natuur-insecten-hoornaarroofvlieg-1Wandelend in de bossen van Drenthe namen we deze vlieg waar. Het blijkt een hoornaarroofvlieg te zijn. Een roofvlieg die op het eerste gezicht gelijkenis
vertoont met een hoornaar of een andere grote plooivleugelwesp (Vespidae).

De kop heeft een korte, krachtige, naar voren uitstekende, zwarte steeksnuit.
Op de kop en het borststuk bevindt zich een gele bestuiving en op de rug van het borststuk loopt in de gele bestuiving een bruine lengteband met daarin een lijn van gele bestuiving .De eerste twee antennenleden zijn licht gekleurd. De dijen zijn min of meer zwart, de schenen en tarsleden geel. De eerste drie achterlijfssegmenten zwart,
de overige segmenten zijn geel van kleur. Het insekt wordt 20 – 25 mm lang.

De soort vliegt van juli tot oktober en is vooral bekend van zandgronden en droog, kort begraasd grasland.In Nederland is hij te vinden op de hoge zandgronden en droge heidegronden waar hij plaatselijk talrijk is. Hij ontbreekt echter vrijwel in Noord-Nederland, maar wordt wel schaars aangetroffen in de kustduinen en op een paar Waddeneilanden.

De soort is een van de laatst vliegende roofvliegen. Op de heide komt de roofvlieg zowel op de kale grond, in de grasvegetatie als op boomstammen of takken voor.
Hij zou uitwerpselen van vee als uitkijkpost gebruiken voor de jacht, maar wordt hier mogelijk ook naar toe getrokken door de insekten op de mest. De jacht wordt vaak ook vanaf de grond ingezet. De prooien bestaan vooral uit veldsprinkhanen (Acrididae),
zoals het negertje, het wekkertje en het knopsprietje en uit Chorthippus-soorten met de grootte van het negertje.

Tijdens de paring zitten mannetje en vrouwtje boven op elkaar; deze houding staat bekend als de kop-kophouding. Eieren worden waarschijnlijk in de grond gelegd en de larven leven vermoedelijk als rovers in de grond.

Het ging in de loop van de 20e eeuw bergafwaarts met de aantallen hoornaarroofvliegen. Tot in de jaren tachtig de grote grazers populair werden.
Het inzetten van runderen om de hei af te grazen heeft als gunstig
bij-effect dat de hoornaarroofvlieg weer in aantal toeneemt.

Bron: http://www.angelfire.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *