Keukentafelgesprek met Jimmy Dijk bij CasPoMor Paddepoel

groningen-paddepoel-caspormor-keukentafelgesprek-6

Beoordeling bezwaarschrift van één van de bewoners

Op uitnodiging van de CasPoMor bewoners in Paddepoel bracht fractievoorzitter van de SP Groningen, Jimmy Dijk en Martijn Kloostena vanmorgen, 28 januari, een bezoek aan de huiskamer om te praten over de veranderde zorg; de keukentafel gesprekken. Vele bewoners maken zich grote zorgen en hebben slapeloze nachten van de verandering in de zorg.

Jimmy Dijk laat vooraf weten duidelijk te zijn op wat gaat gebeuren en het gesprek niet bedoeld is om angst te zaaien. Hij wil juist meer weten wat er speelt bij de ouderen en meldt dat zijn partij in samenwerking met het Comité VoorZorg een meldpunt heeft geopend waar iedereen zijn of haar zorgen en klachten kwijt kan.

Allereerst laten de bewoners weten geschrokken te zijn van de gevolgen van de veranderende zorg. Het sociale vangnet waar we met elkaar aan gebouwd hebben wordt ziende ogen afgebroken waarbij slechts het economische resultaat en de participatie te pas en te onpas in de mond wordt genomen. Zorgen voor elkaar is niet meer zo vanzelfsprekend.

Jimmy Dijk legt uit dat er sprake in van twee groepen. 1. Zij die uitsluitend huishoudelijke hulp ontvangen en 2. Zij die naast huishoudelijke hulp aanvullende ondersteuning krijgen. In beide gevallen is er sprake van bezuinigingen. De eerste groep ontvangt dit jaar nog huishoudelijke en de andere groep (zo’n 1400 hulpbehoevenden in Groningen) moet worden terug gedrongen met 700 die vervolgens in groep 1 ingedeeld worden. Groep 1 ontvangt na 2015 geen vergoeding voor huishoudelijke hulp en zal dit zelf moeten gaan bekostigen of anders gaan regelen.

Bewoners geven aan dat de gesprekken met de WMO consulenten niet altijd prettig verlopen en vragen zich af over welke bekwaamheid zij beschikken. Erg degenererend waarop men voor het korten van uren de oplossing zoekt en wordt verwezen naar uitzendbureaus ect. en niet willen begrijpen dat de cliënten afhankelijk zijn van zorg, deze aan hun lot overlaten. Wat als je het niet kunt betalen! Neemt het zwartwerken toe? Er is niets bekend over de compensatie voor de groep die het niet kan betalen laat Jimmy Dijk weten.

Alle foto’s van de activiteiten huiskamer: klik hier 

We zijn eerder getoetst en gekort, laat één van de bewoners weten. In januari 2014 was er sprake van budgetvermindering met als gevolg van verhoudingsgewijs al veel tijd is ingeleverd. Worden deze toetsingen zo maar ter zijde geschoven? en worden degekorte uren vergeten? Nee huilende vriendinnen aan de lijn die het niet meer zien zitten laten bewoners weten. We hebben geen buren, familie die zo even de taken over kunnen nemen. Participatie? Hou op. Het is stikken of slikken! We hebben een dagtaak als ouderen om te achterhalen hoe en op welke wijze we bezwaar kunnen maken. Nee, schrijnend als je hoort dat één van de bewoners aangewezen is op een speciaal dieet en via rechter, ombudsman, juridisch loket en WMO van het kastje naar de muur wordt gestuurd en in haar ongelijk gesteld wordt.
Een vrouw van drieënnegentig, als zovelen, wordt geacht de 1,5 uur hulp die ze krijgt dit jaar zelf te gaan regelen. Hoe? Schaamteloos, en zo zijn er velen die terecht klagen en schromen dit kenbaar te maken. Valse bescheidenheid? En om deze kwesties aan de orde te stellen binnen de sociale wijkteams? Wat heeft het voor nut? Allemaal open vragen waar zij die de zorg zo hard nodig hebben niet op zitten te wachten.

Samen met de SP wordt gekeken op welke wijze deze partij kan bijdragen om de ouderen behulpzaam te zijn om bezwaar te maken met wat hen is overkomen. Dat is hard nodig, want de SP is één van de weinige partijen, als een roepende in de woestijn , die de andere politieke partijen binnen de gemeente Groningen, duidelijk maakt dat er meer problematiek over de zorg is dan verondersteld wordt.

Al met al een vruchtbare morgen waar in alle openheid de ZORG voor ELKAAR werd besproken maar waar de oplossingen zich niet direct aandienen. Er is helaas nog een lange weg te gaan.

Kent u ook schrijnende gevallen? Mail naar de redactie

Eén gedachte over “Keukentafelgesprek met Jimmy Dijk bij CasPoMor Paddepoel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *