Kleine torenvalk

natuur-vogels-kleine torenvalk-2De kleine torenvalk (Falco naumanni), waargenomen in Weltvogelpark in Duitsland is een vogel uit de familie van valken (Falconidae).

De vogel is 27 tot 33 cm lang en heeft een spanwijdte van 63 tot 72 cm. Daarmee is de vogel gemiddeld 3 tot 6 cm kleiner dan de torenvalk. De kleine torenvalk is van onder rossig beige en heeft minder duidelijke, ronde vlekken op de borst in vergelijking met de gewone torenvalk. Op de rug ontbreken stippels en vlekken. De kop van het mannetje is egaal grijs, zonder baardstreep. De staart is relatief kort, de vleugels lijken breder en de vlucht is sneller en sierlijker als die van de torenvalk.

natuur-vogels-kleine torenvalk-1De kleine torenvalk komt voor in Zuid-Europa, Noordwest-Afrika en Midden-Azië tot in Noord-China. Behalve een deel van de Noord-Afrikaanse populaties, overwinteren kleine torenvalken massaal in Sub-Saharisch Afrika. De vogel broedt in kolonies, vaak in de buurt van menselijke bewoning. Het jachtgebied bestaat uit open landschappen zoals steppe of als weidegronden beheerde graslanden en extensief benutte landbouwgebieden.

De kleine torenvalk is één keer in België (1964) en één keer in Nederland (2009) waargenomen.

Bron: Wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *