Koppie Copy prijs voor ondersteuning jonge mantelzorgers

winnaars Koppie Copy prijs 2013Jeugdbeleidprijs 2011/2012 Het plan van Humanitas om gericht ondersteuning te bieden aan jonge mantelzorgers heeft de Koppie Copy Jeugdbeleidprijs 2011/2012 gewonnen. De winnaars, Jacqueline Hartholt en Nienke Eerkens, kregen vanmiddag tijdens een feestelijke bijeenkomst een cheque van 2500 euro uit handen van gemeenteraadslid en juryvoorzitter Jos van Rooij. De gemeenteraad van Groningen reikt de prijs iedere twee jaar uit aan een succesvol en makkelijk te kopiëren jeugdproject.

De jonge mantelzorgers worden een steeds groter wordende groep, aldus Humanitas. Onder jonge mantelzorgers wordt verstaan: kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een zieke ouder, broer, zus die in de directe omgeving van het gezin woont. Deze jongeren hebben vaak taken en zorgen die niet bij hun leeftijd passen. Door de combinatie van praktische zorgtaken en bezorgdheid over de thuissituatie vormt zich vaak een fysieke en emotionele belasting. Tijdige (h)erkenning en ondersteuning is daarbij van belang. Humanitas heeft jonge mantelzorgers niet alleen ontspanningsmomenten geboden, maar steunt ze met informatie en vrijwilligers die als “maatjes” kunnen optreden. Ook wordt voorlichting op scholen gegeven om aandacht te geven aan en informatie te verstrekken over het fenomeen van jonge mantelzorgers.

 

“Dit project sluit aan bij de actualiteit en is zonder meer “kopieerbaar”. Daarnaast gaat het om het bewust maken van de omgeving van de zware verantwoordelijkheid van de jonge mantelzorgers. Dit project geeft die jongeren momenten van ontspanning en er wordt steun voor hen georganiseerd”, aldus het juryrapport. “Een project dat zeker kopieerwaardig is.”

 

Overige winnaars

Uit de 9 inzendingen koos de jury uiteindelijk drie projecten uit die in de prijzen vielen. De tweede prijs van 1500 euro ging naar de Sport & Cultuurvereninging Reitdiep die modulaire activiteiten opzette voor de kinderen in de wijk. De derde prijs is uitgereikt aan Zorggroep Zinn, die samen met kenniscentrum Calibris en het ROC Alfa-college het Meester-Gezel concept uitvoerden voor leerlingen uit het mbo onderwijs.

Jury
De jury van de Koppie Copy Jeugdbeleidprijs 2011/2012 bestond uit de raadsleden Jos van Rooij en Annie Postma en de externe leden Paula Mosterman (projectmanager bij Stiel), Harrie Weisbeek (directeur obs de Bolster) en Hein Gerd Triemstra (topsportcoördinator Noorderpoort). De gemeenteraad wil met de prijs de initiatiefnemers belonen en tegelijkertijd anderen stimuleren om goede projecten over te nemen.

Bron en foto Gemeente Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *