Leg topinkomens zorg nu echt aan banden

politiek, verkiezingscampagne spVolgens de SP-gemeenteraadsfractie moet het college van Burgemeester & Wethouders de topinkomens in de zorg en welzijn nu onmogelijk maken. Zeker omdat afgelopen week minister van binnenlandse zaken Plasterk bekend maakte dat gemeenten subsidievoorwaarden mogen stellen aan de hoogte van het inkomen van bestuurders. Dit maakt het volgens de SP-fractie eindelijk mogelijk om het gegraai door bestuurders in de zorg te verbieden. 

“Voor 1 januari 2015 moet de gemeente tal van nieuwe taken uitvoeren op het gebied van de zorg. Bij het afsluiten van deze nieuwe aanbestedingscontracten en subsidierelaties moet een maximum inkomensgrens als voorwaarde worden gesteld.” Aldus SP-raadslid Wim Koks. Voor de zomer werd een motie van de SP aangenomen die verzocht om geen contracten af te sluiten met instellingen waar bestuurders die meer verdienen dan de Ministernorm.

De verantwoordelijk wethouder Schroor (D66) zag de uitvoerbaarheid van de motie vanwege juridische belemmeringen niet zitten. Komende week zal hij bekendmaken hoe hij deze motie tot uitvoering zal brengen. Het college is momenteel bezig met het afsluiten van contracten met (nieuwe) zorgaanbieders. In een collegebrief van 3 september geeft de wethouder aan dat de contracten voor drie jaar gaan gelden. De SP zal het college houden aan de subsidievoorwaarde waarin de hoogte van inkomens van bestuurders niet meer dan de Ministernorm zijn. “Een overgangsperiode van één jaar is reëel en maximaal. Maar zeker niet drie jaar zoals de brief aan de gemeenteraad nu suggereert.” Aldus Koks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *