Lepelaar

natuur-vogels-lepelaar-texel-1De lepelaar heeft een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm en is onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede snavel. Wij spotten deze lepelaar op Texel.

Bescherming
Na een poos bijna uit Nederland verdwenen te zijn neemt hun aantal door beschermingsmaatregelen nu weer wat toe. Er zijn de laatste jaren ongeveer duizend broedparen per seizoen, vooral op de waddeneilanden (geen vossen), op diverse locaties in de provincie Zeeland, het Zwanenwater en langs de randmeren van het IJsselmeer zoals in het Naardeermeer, Lepelaarsplassen, de Waverhoek, de Oostvaardersplassen,  de Tienhovense plas en de Poolland’ lepelaarspoelen ten noordoosten van Schagen. De lepelaar is overigens de nationale vogel van Nederland.

natuur-vogels-lepelaar-texel-2

Broedgedrag
Nederland was tot voor tien jaar geleden het noordelijkste land in Europa waar lepelaars tot broeden kwamen, vooral in moerassen, rietkragen en andere slecht bereikbare plaatsen. Inmiddels broedt de soort ook succesvol in Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken. Het bestaat uit kleine visjes, waaronder stekelbaarzen. Ze overwinteren normaal gesproken in Afrika.

In Nederland broedt de lepelaar vooral op de grond in het riet. Dit biedt de vos kansen met name in droge perioden. In het rivierengebied worden ze steeds vaker broedend in bomen in het rivierengebied waargenomen, waaronder in de Blauwe Kamer.

natuur-vogels-lepelaar-texel-3

Trekgedrag
De lepelaars die in West-Europa broeden overwinteren vooral langs de West-Afrikaanse kust, zoals in het tropische waddengebied Banc d’Arguin voor de Mauritaanse kust. In het najaar vliegen de vogels via Noord- en Zuid-Spanje. In deze gebieden blijven ze een week of twee om krachten op te doen om verder te kunnen trekken. In totaal kan de trektocht wel twee maanden duren. Tijdens de trek naar Afrika gaat ongeveer de helft van de jongen dood door jacht, hoogspanningskabels of uitputting. Begin februari vertrekken de lepelaars weer uit hun overwinteringsgebieden. De terugreis wordt veel vaker onderbroken. Om voldoende energie te hebben voor de tocht moet ook langs de kust van Marokko en Frankrijk gestopt worden. Eenmaal aangekomen in Nederland zijn o.a. Friesland en Groningen de verzamelplaats. Van daaruit vliegen de vogels door naar hun broedkolonies. Tegenwoordig overwinteren er enkele tientallen lepelaars in Zeeland en Holland. Bron: Wikipedia

Meer foto’s van de lepelaar en natuur: klik hier 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *