Let’s Gro: inspiratiefestival van Groningers voor Groningers

let's gro

Op 21 en 22 november is het inspiratiefestival Let’s Gro georganiseerd. Alles over dit festival: klik hier

  • over het (toekomstig) succes van Stad
  • ‘show your darlings’ : toon anderen jouw goede ideeën
  • niet (alleen) de ‘grote dingen’ maar juist ook de (nog) onbekende pareltjes overal uit Stad
  • onderscheidend, uniek, blij-makend en exclusief voor/van Groningen
  • anders kijken, luisteren maakt problemen tot kansen: never waste a good crisis!
  • Let’s Gro wil inspiratie halen en geven
  • doe je mee?

Groningen barst van de goede, originele, uitdagende en nuttige initiatieven en innovaties. En wat is nu inspirerender dan elkaar laten zien wat er nu al gebeurt in Groningen en wat wij sámen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst. Er komen tijdens Let’s Gro grote en veelomvattende thema’s voorbij, maar ook kleine, nog onbekende pareltjes staan straks in de spotlights. Tijdens Let’s Gro boren we met elkaar deze nieuwe energie aan! Een – gratis toegankelijk – festival dóór en vóór de Stad dus. Gericht op de stad van straks. Heel veel burgers, studenten, (buurt-)organisaties en instellingen uit Stad (en Ommeland) werken inmiddels aan hún inspirerende bijdrage voor Let’s Gro. Jij ook?

Inspiratiefestival
Nieuw elan voor een eigenzinnige stad als Groningen is voortdurend nodig. Want hoe willen we met elkaar omgaan met de snel veranderende maatschappij, de steeds breder gedeelde wens en noodzaak om duurzaam en verantwoord om te gaan met onze omgeving, de veranderende rol van de overheid, de gevolgen van de economische crisis, veranderingen in de zorg en het sociale stelsel, de plek in de stad voor jeugd en ouderen, de functie van de binnenstad in tijden van internet, de steeds internationaler wordende (studenten-)stad. Of anders gezegd: wat zijn voor ons als Stadjers onder elkaar onze ambities als slimme, energieke en levendige stad…? En hoe willen wij dat de stad er over 10, 20 jaar uitziet?

Open podium
Samen en van onderop de Stad inspireren en nieuwe energie aanboren. En vooral om Groningers elkáár te laten inspireren. Er zijn inmiddels al veel goede ideeën en bijzondere initiatieven voor de Stad binnengekomen. Stuk voor stuk bedoeld om bij te dragen aan de toekomst van Groningen of te dienen als inspiratie hiervoor. Let’s Gro wordt een open podium waarbij naast woorden volop ruimte is voor beeld, best practices, workshops, demonstraties en muziek. Een festival dóór en vóór de Stad dus.

Visionairs en Stadjers samen, ook jouw idee!
Mensen of clubjes mensen met goede ideeën organiseren een eigen deel-event op een podium in een Let’s Gro-zaaltje of gebouw. Waar zij hun vernieuwende idee of initiatief als showcase kunnen delen met een gemêleerd publiek van professionals en geïnteresseerden. In welke vorm dan ook: debat, lezing, standup-podium, demonstraties, college tour, muziek, talkshow of andere kunstvormen. Centraal staat het kennis en opinies delen met de stad. Visionairs, inspiratoren, goeroes, maar ook Stadjers met hun eigen goeie idee. Toegespitst op Groningen natuurlijk.

Op weg naar een mooie toekomst
Tijdens Let’s Gro gaat het niet alleen om het denken en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn, maar ook vooral om elkaar te laten zien wat er nú al gebeurt in Groningen en wat wij sámen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst. Groningen barst van de goede initiatieven en innovaties, en het potentieel is nog vele malen groter. Tijdens Let’s Gro gaan we samen deze nieuwe energie aanboren. Wie weet komen daar goed toepasbare ideeën uit voort die de Stad in economisch, sociaal of cultureel opzicht helpen een voorspoedige toekomst op te bouwen. De gemeente Groningen faciliteert de podia en de festivalorganisatie op de achtergrond, de invulling en organisatie van de inhoud van de diverse presentaties, debatten, demonstraties en/of  showcases ligt in handen van Stadjers en andere partijen/clubs/instellingen/organisaties uit Stad en Ommeland. Het resultaat van Let’s Gro is te beschouwen als een kadootje ván Groningers áán Groningers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *